Đăng nhập
Thứ 7, ngày 16 tháng 1 năm 2021 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
4527032
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2019.
8/27/2019 8:32:44 AM     
Ngày 26/8, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2205/UBND-NNTN về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2019.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ: Tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2019 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2018 về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Chỉ thị số 1948/CT-BNN-TCTL ngày 20 tháng 3 năm 2019 và Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 808/UBND-NNTN ngày 11 tháng 4 năm 2019 về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2019; Chỉ đạo quản lý, khai thác vận hành thử các cửa van, thiết bị phục vụ xả lũ các đập, hồ chứa thủy lợi; cân đối, bố trí kinh phí để sửa chữa thiết bị hư hỏng, mua sắm các thiết bị còn thiếu bảo đảm vận hành an toàn công trình trong mọi tình huống; bố trí hệ thống thông tin, cảnh báo cho người dân ở hạ du đập khi xả lũ các hồ chứa; Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật về thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, bảo đảm an toàn công trình, nâng cao nhận thức, năng lực ứng phó của người dân ở vùng hạ du đập; tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ công trình thủy lợi.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra và đề nghị các đơn vị khai thác công trình thủy lợi rà soát, xây dựng và phê duyệt phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho công trình và vùng hạ du đập theo quy định; tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật thủy lợi, xử lý kiên quyết đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý an toàn công trình thủy lợi; Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn các đập, hồ chứa thủy lợi theo quy định; kiểm tra ngay thực trạng thiết bị vận hành tràn xả lũ các đập, hồ chứa thủy lợi có cửa van (kể cả thiết bị dự phòng), trên cơ sở đó, tổng hợp báo cáo Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Công bố các thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
Icon  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Icon  Công bố, trao quyết định bổ nhiệm của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Icon  Thông báo nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2019.
Icon  Đảm bảo trật tự an toàn giao thông Lễ Quốc khánh 2/9 và Khai giảng năm học mới 2019-2020 trên địa bàn tỉnh
Icon  Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án trồng cây ăn quả công nghệ cao theo mô hình nông lâm kết hợp.
Icon  Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất phân bón vi sinh hữu cơ.
Icon  Triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý III và 6 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Icon  Tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh
Icon  Công bố thủ tục hành chính ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.