Đăng nhập
Thứ 4, ngày 26 tháng 6 năm 2019 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
2663920
BẢN TIN VĂN BẢN QPPL TUẦN
BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 44 - NĂM 2018
11/12/2018 10:13:53 AM     

1. Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ:

- Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam. Xem tại đây

2. Bộ, ngành Trung ương:

- Thông tư 08/2018/TT-BXD về chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành ngày 05/10/2018. Xem tại đây

- Thông tư 100/2018/TT-BTC bãi bỏ điểm đ khoản 1 điều 7 thông tư 15/2017/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 do Bộ Tài chính ban hành ngày 01/11/2018. Xem tại đây

- Thông tư 14/2018/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về quy trình công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 18/10/2018. Xem tại đây

- Thông tư 15/2018/TT-BTNMT về định mức kinh tế - kỹ thuật công tác phân tích xrf bằng thiết bị cầm tay hoặc di động để xác định hàm lượng các nguyên tố hóa học trong mẫu đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 25/10/2018. Xem tạ đây

- Thông tư 15/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy gia đình ban hành ngày 12/10/2018. Xem tại đây

- Thông tư 51/2018/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện quyết định 2080/QĐ-TTG về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017–2025 do Bộ Tài chính ban hành ngày 23/5/2018. Xem tại đây

- Thông tư 53/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống xử lý nước thải trên tàu ban hành ngày 28/10/2018. Xem tại đây

- Thông tư 88/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư ban hành ngày 28/9/2018. Xem tại đây

- Thông tư 95/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ban hành ngày 17/10/2018. Xem tại đây

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 43 - NĂM 2018
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 42 - NĂM 2018
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 41 - NĂM 2018
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 40 - NĂM 2018
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 39 - NĂM 2018
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 38 - NĂM 2018
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 37 - NĂM 2018
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 36 - NĂM 2018
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 35 - NĂM 2018
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ 34 - NĂM 2018
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.