Đăng nhập
Thứ 5, ngày 5 tháng 10 năm 2023 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9022732
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 17 tháng 9 năm 2023

Từ ngày 04 tháng 9 đến ngày 10 tháng 9 năm 2023

Từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 03 tháng 9 năm 2023

Từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 27 tháng 8 năm 2023

Từ ngày 14 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8 năm 2023

Từ ngày 07 tháng 8 đến ngày 13 tháng 8 năm 2023

Từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 06 tháng 8 năm 2023

Từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 năm 2023

Từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 23 tháng 7 năm 2023

Từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 16 tháng 7 năm 2023

Từ ngày 03 tháng 7 đến ngày 09 tháng 7 năm 2023

Từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 02 tháng 7 năm 2023

Từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 25 tháng 6 năm 2023

Từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 18 tháng 6 năm 2023

Từ ngày 05 tháng 6 đến ngày 11 tháng 6 năm 2023

Từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 04 tháng 6 năm 2023

Từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5 năm 2023

Từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 21 tháng 5 năm 2023

Từ ngày 08 tháng 5 đến ngày 14 tháng 5 năm 2023

Từ ngày 01 tháng 5 đến ngày 07 tháng 5 năm 2023

Từ ngày 15/03 năm 2021 đến ngày 19/03 năm 2021

Từ ngày 08/03 năm 2021 đến ngày 12/03 năm 2021

Từ ngày 01/03 năm 2021 đến ngày 05/03 năm 2021

Từ ngày 22/02 năm 2021 đến ngày 26/02 năm 2021

Từ ngày 15/02 năm 2021 đến ngày 19/02 năm 2021

Trang sau
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum