Đăng nhập
Thứ 4, ngày 13 tháng 11 năm 2019 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
3097599
BẢN TIN VĂN BẢN QPPL TUẦN
BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 42 - NĂM 2018
10/29/2018 8:23:32 AM     
Từ ngày 22/10 đến ngày 26/10 năm 2018.

1. Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ:

- Nghị định số 143/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Xem tại đây

- Nghị định số 144/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung các Nghị định về vận tải đa phương thức. Xem tại đây

- Nghị định số 145/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021. Xem tại đây

- Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế. Xem tại đây

2. Bộ, ngành Trung ương:

- Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT về mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 17/10/2018. Xem tại đây

- Thông tư số 11/2018/TT-BTTTT về  Công bố chi tiết Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 15/10/2018. Xem tại đây

 - Thông tư số 12/2018/TT-BTTTT về Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày  15/10/2018. Xem tại đây

- Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT về Quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 15/10/2018. Xem tại đây

- Thông tư 14/2018/TT-BTTTT về Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 15/10/2018. Xem tại đây

- Thông tư số 13/2018/TT-BNV sửa đổi khoản 8 mục III Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lưỡng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước do Bộ Nội vụ ban hành ngày 19/10/2018. Xem tại đây

- Thông tư số 14/2018/TT-BTP ban hành Quy tắc đạo đức hành nghề đấu giá viên do Bộ Tư pháp ban hành ngày 16/10/2018. Xem tại đây

-  Thông tư 28/2018/TT-BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh do Bộ Công thương ban hành ngày 27/9/2018. Xem tại đây

- Thông tư 34/2018/TT-BCT quy định về nghiệm thu, kiểm tra khối lượng đất đá bóc trong khai thác than bằng phương pháp lộ thiên do Bộ Công thương ban hành ngày 11/10/2018. Xem tại đây

- Thông tư 50/2018/TT-BGTVT quy định về tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do bộ giao thông vận tải quản lý ban hành ngày 11/09/2018. Xem tại đây

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 41 - NĂM 2018
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 40 - NĂM 2018
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 39 - NĂM 2018
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 38 - NĂM 2018
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 37 - NĂM 2018
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 36 - NĂM 2018
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 35 - NĂM 2018
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ 34 - NĂM 2018
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ 33 - NĂM 2018
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 31+32 - 2018
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.