Đăng nhập
Thứ 4, ngày 26 tháng 2 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
3382974
BẢN TIN VĂN BẢN QPPL TUẦN
BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 31+32 - 2018
8/13/2018 9:58:28 AM     
Từ ngày 30/7 đến ngày 10/8 năm 2018.

1. Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ:

- Quyết định số 30/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư. Xem tại đây

- Quyết định số 31/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng; tài chính; ngân hàng. Xem tại đây

- Quyết định số 33/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ. Xem tại đây

2. Bộ, ngành Trung ương:

- Thông tư 11/2018/TT-BTP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng bộ tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường Nhà nước do Bộ  Tư pháp ban hành ngày 30/7/2018. Xem tại đây

- Thông tư số 43/2018/TT-BGTVT quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam do Bộ Giao thông Vận tải ban hành ngày 01/8/2018. Xem tại đây

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ 30- 2018
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ 29 - 2018
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ 28 - 2018
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ 27- 2018
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ 26 - 2018
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ 25 - 2018
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ 24 - 2018
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 23 - 2018
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ 22 - 2018
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ 21 - 2018
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.