Đăng nhập
Thứ 7, ngày 28 tháng 3 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
3477846
THÔNG BÁO
Giao quyền xử phạt vi phạm hành chính cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp
9/20/2018 8:51:01 AM     
Ngày 19/9, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 456/QĐ-GQXP về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Theo đó, giao quyền xử phạt hành chính cho ông Nguyễn Hữu Tháp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Thực hiện xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và đảm bảo xử phạt vi phạm hành chính thuộc các lĩnh vực công tác: Giao thông vận tải; Công Thương; Xây dựng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động - Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo; Bảo hiểm xã hội.

Phạm vi được giao quyền: Xử phạt vi phạm hành chính thường xuyên.

Thời hạn được giao quyền: Việc giao quyền tại Quyết định này sẽ chấm dứt hiệu lực khi có quyết định giao quyền khác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, hoặc trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Được thực hiện các thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, kể từ ngày 19 tháng 9 năm 2018.

Trong khi tiến hành các hoạt động xử phạt vi phạm hành chính, ông Nguyễn Hữu Tháp phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình trước pháp luật và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 166/QĐ-GQXP ngày 06 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về giao quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
Icon  Thông báo về nghỉ Lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội
Icon  Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Kon Tum.
Icon  Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Icon  Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2018
Icon  Thông báo nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2018.
Icon  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Kon Tum
Icon  Phê chuẩn miễn nhiệm và phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai nhiệm kỳ 2016-2021.
Icon  Kiện toàn thành viên Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y.
Icon  Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.