Đăng nhập
Thứ 7, ngày 28 tháng 3 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
3477188
THÔNG BÁO
Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Kon Tum.
9/17/2018 9:40:05 AM     
Ngày 14/9, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 979/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Kon Tum.

Theo đó, Ông Lê Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh là Trưởng Ban; Ông Nguyễn Bá Hạnh, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh là Phó Trưởng Ban Thường trực; Bà Vũ Thị Thiết, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh là Ủy viên Thường trực.

Các Ủy viên: Bà Huỳnh Thị Thúy Hà, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ông Hiêng Lăng Hóa, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Ông Võ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ; Ông Phan Thanh Quang, Phó Giám đốc Sở Xây dựng; Ông Lê Trí Khải, Phó Giám đốc Sở Y tế; Ông Nguyễn Trọng Thắng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Ông Trần Văn Thiện, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Bà Nguyễn Thị Thơ, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Ông A Byot, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Ông Lê Văn Trung, Phó Giám đốc Sở Tài chính; Ông Hà Hồng Duy, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Ông Dương Thế Võ, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu tác chiến, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

Ủy ban nhân dân tỉnh mời lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia Ban Chỉ đạo với tư cách là Ủy viên.

Tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo: Cục Thống kê tỉnh là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Kon Tum; Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Kon Tum được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh khi Trưởng Ban Chỉ đạo ký, sử dụng con dấu của Cục Thống kê tỉnh khi Phó Trưởng Ban Thường trực (Cục trưởng Cục Thống kê) và khi Ủy viên Thường trực (Phó Cục trưởng Cục Thống kê) Ban Chỉ đạo ký để hoạt động; Thời gian làm việc của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Kon Tum bắt đầu từ tháng 9 năm 2018 và tự giải thể sau 05 ngày kể từ ngày Ban Chỉ đạo Trung ương công bố kết quả điều tra toàn bộ Tổng điều tra, các công việc còn lại giao Cục Thống kê tỉnh chủ trì thực hiện.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo: Tổng điều tra dân số và nhà ở vào thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo quy định của Trung ương; Giao Cục Thống kê tỉnh tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo và thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở cấp tỉnh theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Icon  Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2018
Icon  Thông báo nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2018.
Icon  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Kon Tum
Icon  Phê chuẩn miễn nhiệm và phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai nhiệm kỳ 2016-2021.
Icon  Kiện toàn thành viên Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y.
Icon  Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
Icon  Thông báo Chức danh và giới thiệu chữ ký đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Icon  Thông báo mời dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về công tác bảo vệ trẻ em, giải pháp phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em.
Icon  Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: đầu tư khai thác khoáng sản cát, cuội, sỏi sạn làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Kà Nhảy, xã Đăk Nông và Tiểu khu 154, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.