Đăng nhập
Thứ 5, ngày 27 tháng 1 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
6130393
THÔNG BÁO

Ngày 18/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 12/TB-UBND về việc nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, cụ thể:

Ngày 23/12, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 373/TB-UBND về lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh Kon Tum tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh trong năm 2022. Cụ thể:

Ngày 01 tháng 11 năm 2021, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 146/QĐ-CVP về công nhận kết quả tuyển dụng viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum năm 2021. Cụ thể:

Ngày 20/9/2021, Văn phòng Ủy ban nhân có công văn số 2959/VP-HCQT về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, Chánh Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu:

Ngày 15/9/2021, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 2886/VP-HCQT về tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum (12/12/1931-12/12/2021)”.

Ngày 30/8, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 2675/VP-HCQT về triển khai cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại đơn vị.

Ngày 06 tháng 8 năm 2021, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 2342/VP-HCQT về tiếp tục thực hiện các giải pháp quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Thực hiện Kế hoạch số 28/KHLN-SNV-CĐVC ngày 23 tháng 4 năm 2021 của Sở Nội vụ - Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức cuộc thi ảnh online chủ đề "Nụ cười công sở" trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Công văn số 1010/SNV-HCTH ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Sở Nội vụ và Công văn số 271/CĐVC ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Công đoàn Viên chức tỉnh về tham gia cuộc thi ảnh online chủ đề "Nụ cười công sở" trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Ngày 28/12, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 369/TB-UBND về lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh Kon Tum tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh trong năm 2021.

Ngày 10/12/2020, Văn phòng UBND tỉnh ban hành công văn số 3444/VP-HCQT về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Trưởng/phó phụ trách các phòng, ban, đơn vị trực quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đơn vị mình phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Đồng thời, tập trung thực hiện có hiệu quả các nội dung sau:

Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19, để chủ động phòng ngừa dịch bệnh xuất hiện và lây lan trên địa bàn, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 3351/VP-HCQT ngày 01/12/2020 về Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2862/UBND-KTTH ngày 05 tháng 8 năm 2020 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 03/2020/TT-BNV ngày 21 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức; Nội dung cụ thể Thông tư số 03/2020/TT-BNV ngày 21 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội như sau:

Trang sau
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.