Đăng nhập
Thứ 4, ngày 3 tháng 6 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
3708137
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
3/16/2020 9:08:03 AM     
Ngày 13/3, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 757/UBND-NNTN yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định của Luật Thú y, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố: Tập trung các nguồn lực và áp dụng đồng bộ các giải pháp để kiểm soát, xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để lây lan, dây dưa kéo dài; trường hợp các ổ dịch có nguy cơ phát sinh, lây lan diện rộng, cần công bố dịch và tổ chức chống dịch bệnh theo quy định; khẩn trương tổ chức tiêm vắc xin bao vây ổ dịch và phòng bệnh cho toàn bộ đàn gia cầm có nguy cơ; thành lập các Đoàn công tác đến các địa phương có dịch để chỉ đạo tổ chức chống dịch.

Tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống Cúm gia cầm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2019 về việc phê duyệt "Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2019-2025"; Công văn số 167/TTg-NN ngày 05 tháng 02 năm 2020 về việc chủ động phòng, chống dịch cúm A(H5N1) trên gia cầm và ở người; phòng, chống bệnh Lở mồm long móng theo quy định và theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư tại Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20 tháng 5 năm 2019; Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội; Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ; Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20 tháng 2 năm 2019; Công điện số 667/CĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2019; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chỉ đạo triển khai quyết liệt và đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, Dại động vật theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2017/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các kế hoạch phòng chống dịch Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, Dại động vật đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo giai đoạn. Đặc biệt tập trung xử lý dứt điểm các ổ dịch tả lợn Châu Phi trong thời gian sớm nhất, hạn chế không để dịch bệnh tái phát và phát sinh.

Tổ chức hướng dẫn người chăn nuôi chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng dịch là chính; Áp dụng nghiêm các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động vệ sinh, sát trùng phòng dịch; rà soát, kịp thời tiêm vắc xin cho đàn vật nuôi phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như bệnh Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, Tai xanh, Dại... nhất là tại các khu vực có dịch cũ, các địa bàn có nguy cơ cao; Chấp hành việc tiêm phòng các loại vắc xin cho gia súc, gia cầm khi lực lượng thú y thông báo triển khai.

Tăng cường công tác chủ động giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là tại các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện; xử lý nghiêm các trường hợp giấu, không báo cáo dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng, gây thiệt hại kinh tế, bức xúc cho người dân và cộng đồng;

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc tái đàn sau dịch tả lợn Châu Phi của người dân, hướng dẫn người chăn nuôi các điều kiện về tái đàn theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tăng cường các lực lượng liên ngành của địa phương tổ chức kiểm tra công tác buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh, lây lan.

Tăng cường chấn chỉnh các hoạt động thú y từ huyện đến cơ sở, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi đặc biệt bối với các bệnh dịch nguy hiểm trên động vật và các dịch bệnh lây từ động vật sang người như Cúm gia cầm, bệnh Dại động vật. Triển khai có hiệu quả các chương trình tiêm phòng vắc xin phòng bệnh gia súc, gia cầm, khử trùng tiêu độc theo Kế hoạch số 3303/KH-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2020.

Khẩn trương chi trả kinh phí hỗ trợ cho các hộ dân có lợn mắc bệnh phải tiêu hủy và kinh phí hỗ trợ các lực lượng tham gia phòng chống dịch theo quy định hiện hành, rà soát tổng hợp đề xuất tỉnh hỗ trợ kinh phí (nếu còn thiếu) để kịp thời phục vụ công tác phòng, chống dịch trên động vật. Quan tâm bố trí kinh phí triển khai các chương trình, kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và chỉ đạo thực hiện.

Khẩn trương thực hiện việc kiện toàn, củng cố và tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp theo quy định để bảo đảm lực lượng tổ chức phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả.

 Tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với tình hình dịch, đảm bảo vệ sinh trong chăn nuôi, giết mổ gia cầm, không sử dụng gia cầm không rõ nguồn gốc, gia cầm, sản phẩm gia cầm chưa qua kiểm dịch; sử dụng thịt gia cầm phải nấu chín, không ăn tiết canh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tiếp tục phối hợp với các huyện, thành phố kiểm tra, đánh giá công tác phòng, chống dịch của các địa phương, có biện pháp xử lý dứt điểm các ổ dịch tả lợn Châu Phi theo quy định, sớm khống chế và không để dịch phát sinh. Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi và kịp thời phối hợp xử lý khi dịch bệnh phát sinh.

Thực hiện có hiệu quả các chương trình tiêm phòng vắc xin, khử trùng tiêu độc để phòng, chống dịch bệnh động vật theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và của Ủy ban nhân dân tỉnh. Chuẩn bị các điều kiện để triển khai công tác tiêm phòng vắc xin đợt 1 năm 2020 theo kế hoạch.

iếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra, vào tỉnh Kon Tum; Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Sở Công thương: Chủ trì phối hợp Ban chỉ đạo 389 của tỉnh tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn quản lý, đặc biệt đối với các trường hợp nhập  trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam.

Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kon Tum, Báo Kon Tum: Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về tình hình dịch Cúm gia cầm (H5N1, H5N6), dịch Lở mồm long móng, dịch tả lợn Châu Phi và các biện pháp phòng, chống để các địa phương chủ động triển khai tuyên truyền cho người dân biết và chủ động phòng tránh.

 

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Icon  Tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi trong mùa mưa, lũ năm 2020
Icon  Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Xây dựng thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
Icon  Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng
Icon  Hạn chế tập trung đông người trong tổ chức lễ, tiệc cưới - hỏi để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Icon  Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.
Icon  Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Icon  Đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Icon  Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Tiếp tục triển khai Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.