Đăng nhập
Thứ 7, ngày 6 tháng 6 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
3718881
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Tổ chức lại Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại và Tư vấn công nghiệp.
3/18/2019 10:02:00 AM     
Ngày 12/3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 136/QĐ-UBND về Tổ chức lại Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại và Tư vấn công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương.

Theo đó, tổ chức lại Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại và tư vấn công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương với những nội dung như sau:

Tên gọi: Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại (sau đây gọi tắt là Trung tâm). Trụ sở của Trung tâm đặt tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương có chức năng phục vụ quản lý nhà nước của Sở Công Thương về hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại; cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực khuyến công, xúc tiến thương mại theo quy định của pháp luật. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Công Thương, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Công Thương địa phương thuộc Bộ Công Thương; Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm: (a) Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án về hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; (b) Tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công và các chính sách khuyến công khác theo quy định của pháp luật; triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công, xúc tiến thương mại đã được phê duyệt; (c) Tổ chức đào tạo hoặc liên kết đào tạo nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại theo quy định. Phối hợp với các tổ chức có liên quan để tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ khuyến công, thông tin, xúc tiến thương mại cho các đơn vị, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế trong tỉnh; (d) Xây dựng, lưu giữ và khai thác dữ liệu điện tử về công nghiệp nông thôn, thương mại; về cơ chế chính sách, thông tin kinh tế, thị trường, tài chính tiền tệ, giá cả các mặt hàng trong và ngoài nước để cung cấp cho các doanh nghiệp. Tuyên truyền, phổ biến các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về phát triển công nghiệp, hoạt động khuyến công, hoạt động thương mại tại địa phương; (đ) Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm, các hội thi, hội thảo, hội chợ, diễn đàn về khuyến khích phát triển công nghiệp địa phương; (e) Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, máy móc, trang thiết bị, khoa học công nghệ để thực hiện chương trình, đề án khuyến công và tham gia hoạt động khuyến công tự nguyện tại địa phương; (g) Thực hiện các hoạt động dịch vụ và thương mại ở địa phương: Tư vấn sử dụng năng lượng tiết kiệm, tư vấn sản xuất sạch, tư vấn thẩm tra các công trình công nghiệp, thương mại theo quy định; (h) Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khuyến công; xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm theo các đề án, chương trình khuyến công. Tổ chức triển khai các hoạt động về công nghệ thông tin trong ngành Công Thương tại địa phương, phục vụ cho công tác điều hành của Sở Công Thương và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp; (i) Tiến hành kết nối, trao đổi thông tin với các mạng thông tin của Chính phủ, của Bộ Công Thương và các Trung tâm khác trong cả nước; (k) Là đầu mối hợp tác Quốc tế trong lĩnh vực công nghệ thông tin, lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện việc áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành Công Thương. Tham gia phát hành các ấn phẩm thông tin trong lĩnh vực công thương. Thu thập và cung cấp thông tin kinh tế công thương trong nước và cung cấp các thông tin này cho các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh; (l) Tổ chức khảo sát, nghiên cứu thị trường, kịp thời cung cấp những thông tin thị trường cho các doanh nghiệp địa phương lên kế hoạch sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả và phù hợp với yêu cầu của thị trường; (m) Nâng cao năng lực nhận thức về thương mại điện tử cho các nhà quản lý, các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh. Làm đầu mối tổ chức, triển khai các hoạt động về thương mại điện tử tại địa phương. Tham gia tổ chức, triển khai các hoạt động trong chương trình tin học hoá quản lý hành chính nhà nước của tỉnh trong lĩnh vực công thương; (n) Trưng bày, triển lãm, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của tỉnh nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh trưng bày, giới thiệu sản phẩm của đơn vị tới khách tham quan trong và ngoài nước; (o) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Công Thương giao.

Cơ cấu tổ chứccủa Trung tâm gồm 01 Giám đốc, 01 Phó Giám đốc và một số viên chức chuyên môn, nghiệp vụ; Biên chế của Trung tâm là biên chế sự nghiệp (số người làm việc) được xác định trên cơ sở vị trí việc làm và được cấp có thẩm quyền giao theo quy định.  

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2016 về tổ chức lại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương; Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2018 về sửa đổi khoản 4 Điều 1 Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2016. 

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/thay thế và bãi bỏ ngành xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
Icon  Văn phòng UBND tỉnh gặp mặt nữ CBCCVC-NLĐ nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
Icon  Giải thể Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS tỉnh Kon Tum.
Icon  Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp.
Icon  Triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.
Icon  Triển khai các giải pháp nhằm giảm thời gian tiếp cận điện năng.
Icon  Triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự giao thông, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
Icon  Tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp.
Icon  Phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.