Đăng nhập
Thứ 7, ngày 28 tháng 3 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
3477109
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng và quản lý, bảo vệ rừng mùa khô 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
12/12/2018 8:40:40 AM     
Ngày 11/12, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng và quản lý, bảo vệ rừng mùa khô 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, để chủ động triển khai các biện pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tình trạng cháy rừng và xâm hại đến tài nguyên rừng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị chủ rừng và nhân dân trên toàn tỉnh triển khai ngay các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng và quản lý, bảo vệ rừng (PCCCR và QLBVR), cụ thể:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chi cục Kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội có liên quan:

- Chủ động thực hiện đầy đủ các quy định của nhà nước về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh trong công tác PCCCR và QLBVR, trọng tâm là Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng; Văn bản số 8471/BNN-TCLN ngày 30/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2018-2019 và Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 của UBND tỉnh về ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh về triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

- Thường xuyên chỉ đạo theo dõi, cập nhật thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ Website: kiemlam.org.vn  và thông báo cấp dự báo cháy rừng định kỳ của Chi cục Kiểm lâm để chủ động tổ chức tuần tra, kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng, giải quyết kịp thời, không để đám cháy lây lan trên diện rộng.

- Kiểm tra, khoanh vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao, chuẩn bị sẵn sàng, huy động các lực lượng tại chỗ xử lý khi có cháy rừng; bố trí trực PCCCR thường xuyên 24/24 giờ trong những tháng cao điểm của mùa khô (đặc biệt là các ngày nghỉ, lễ tết...) để kịp thời phát hiện và xử lý ngay từ thời điểm ban đầu, kịp thời dập tắt đám cháy theo phương châm "4 tại chỗ" không để xảy ra cháy lớn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra. Trường hợp đám cháy vượt tầm kiểm soát phải kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng tỉnh (Qua số điện thoại: Cơ quan thường trực PCCCR - Chi cục Kiểm lâm: 0603.863.887; Đ/c Nguyễn Tấn Liêm - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm: 0905.156.144; Đ/c Nguyễn Trung Hải - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 0903.594.017) để có biện pháp xử lý kịp thời.

- Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2018 - 2019. Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý Nhà nước về công tác PCCCR và xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong suốt mùa khô.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng ở các địa phương, cơ sở và các chủ rừng trong suốt mùa khô, nhất là các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng; tăng cường quản lý, giám sát việc sử dụng lửa trong canh tác nương rẫy của người dân. Tại các khu vực rừng có nguy cơ cháy cao và điểm nóng về phá rừng, khai thác rừng trái phép phải tổ chức lực lượng chốt giữ, thường xuyên tuần tra, kiểm soát người ra vào rừng, kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ việc chặt phá rừng, khai thác lâm sản trái phép.

- Trong quá trình triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, các đơn vị, địa phương kịp thời phát hiện và biểu dương, khen thưởng đột xuất các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Đồng thời, xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và người đứng đầu của các đơn vị, địa phương và chủ rừng trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình không có biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và khi có cháy rừng xảy ra, không tổ chức chữa cháy kịp thời.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng cấp huyện, xã. Thực hiện nghiêm túc việc thông báo cấp dự báo cháy rừng kịp thời đến cơ sở, chủ rừng để chủ động trong công tác PCCCR. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai phương án PCCCR của các đơn vị chủ rừng, chủ vườn cây cao su trên địa bàn quản lý; đồng thời yêu cầu các đơn vị khẩn trương có phương án giảm thiểu tối đa các vật liệu dễ gây cháy; đặc biệt là đối với các vườn cây cao su trên địa bàn huyện Ia H’Drai và Kon Rẫy.

- Chủ động tăng cường quản lý các hoạt động canh tác nương rẫy theo quy hoạch, hướng dẫn và quản lý chặt chẽ việc dọn đốt nương rẫy; kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất nương rẫy tại các khu vực gần rừng, nghiêm cấm sử dụng lửa để xử lý thực bì, đốt nương rẫy và những hành vi dùng lửa khác ở khu vực ven rừng, trong rừng, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm quy định về PCCCR.

- Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo định kỳ, đột xuất với các cấp, các ngành về công tác phòng cháy và tình hình cháy rừng xảy ra. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc để xảy ra cháy rừng trên địa bàn quản lý.

3. Chi cục Kiểm lâm, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

- Thực hiện tốt việc phối hợp theo quy định tại Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của Chính phủ và các quy định hiện hành có liên quan để thực hiện công tác PCCCR trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng; tham gia cứu chữa các vụ cháy rừng; điều tra, xác minh tìm nguyên nhân để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm.

- Chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật lực, bố trí lực lượng, phương tiện để hỗ trợ chữa cháy rừng trong trường hợp có cháy lớn xảy ra.

4. Các đơn vị chủ rừng và các đơn vị trồng cao su trên đất lâm nghiệp:

- Tăng cường vai trò trách nhiệm trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy đối với diện tích rừng, vườn cao su do đơn vị quản lý; thực hiện đúng phương án PCCCR đã được phê duyệt và chịu trách nhiệm về diện tích rừng và diện tích cao su do đơn vị quản lý. Khẩn trương hoàn thành các công trình phòng cháy để đưa vào sử dụng có hiệu quả; tổ chức ứng trực và có biện pháp ngăn chặn các hoạt động sử dụng lửa vô ý thức trong rừng và ven rừng…

- Tăng cường hệ thống cảnh báo cháy rừng, bảng tuyên truyền; trang bị bổ sung dụng cụ chữa cháy để đáp ứng tốt công tác chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra; khẩn trương thu gom và xử lý triệt để vật liệu cháy trên lâm phần quản lý.

5. Các Sở, Ban ngành liên quan căn cứ nhiệm vụ, chức năng tổ chức thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, đảm bảo không để xảy ra ách tắc trong quá trình tổ chức triển khai công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.

6.  Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh thường xuyên thông báo thông tin diễn biến thời tiết cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Kiểm lâm) và Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Kon Tum, Cổng Thông tin điện tử tỉnh để kịp thời cảnh báo cho các địa phương biết về nguy cơ cháy rừng và triển khai các biện pháp PCCCR.

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Kon Tum, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp với Chi cục Kiểm lâm và các cơ quan, tổ chức liên quan tăng thời lượng tuyên truyền phổ biến pháp luật về quản lý bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR trong các tháng cao điểm; thông tin cấp dự báo cháy rừng hàng ngày trong các tháng mùa khô; xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến các nội dung liên quan việc bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô đến toàn thể nhân dân; tăng cường đưa tin về các cá nhân, tập thể điển hình có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng để khuyến khích, động viên và nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân và cộng đồng.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp với chính quyền các cấp, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định phòng cháy, chữa cháy rừng, sẵn sàng tham gia chữa cháy khi xảy ra cháy rừng.

9.  Ban Chỉ huy về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng cấp huyện thực hiện đúng chế độ báo cáo hàng ngày vào lúc 16 giờ 00 về Bộ phận giúp việc của Ban chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tỉnh - Chi cục Kiểm lâm theo số điện thoại: 02603.863887 để nắm bắt thông tin và chỉ đạo kịp thời.

10. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm cơ quan đầu mối theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương, chủ rừng trong quá trình triển khai công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh. 

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch Chuyên viên lên ngạch Chuyên viên chính năm 2018.
Icon  Tăng cường các biện pháp phòng, chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh lợn, các sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc.
Icon  Tăng cường quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
Icon  Chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy chế biến Nano Curcumin.
Icon  Chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy chế biến nguyên liệu, sản xuất phân bón hỗn hợp hữu cơ và hỗn hợp NPK.
Icon  Triển khai nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo an toàn giao thông quý IV năm 2018.
Icon  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ lĩnh vực y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Kon Tum
Icon  Tập huấn quy trình tiếp công dân; tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh của công dân
Icon  Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, xây dựng và vận hành công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh.
Icon  Giải thể Liên đoàn bóng đá và Liên đoàn bóng chuyển tỉnh Kon Tum
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.