Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2530/KH-UBND 18/9/2017 V/v Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững
2532/UBND-KT 18/9/2017 V/v tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
2533/KH-UBND 18/9/2017 Phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018
499/QĐ-UBND 18/9/2017 V/v xác lập sở hữu toàn dân đối với với căn nhà số 01 (số cũ 11), đường Trần Bình Trọng, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
2507/UBND-HTKT 15/9/2017 V/v kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị
2511/UBND-KGVX 15/9/2017 V/v triển khai thực hiện nước sạch và vệ sinh trường học
2513/UBND-TH 15/9/2017 Về việc triển khai Văn bản số 2736/VPCP-TKBT ngày 09/9/2017 của Văn phòng Chính phủ
2516/UBND-TH 15/9/2017 Về việc bổ nhiệm kế toán trưởng tại các cơ quan, đơn vị
140/HĐ-TGV 15/9/2017 V/v hỗ trợ các dự án khởi nghiệp đã được duyệt
2501/UBND-KT 14/9/2017 V/v triển khai thực hiện Thông báo số 372/TB-VPCP ngày 17/8/2017 của Văn phòng Chính phủ
137/QĐ-BCĐ 14/9/2017 V/v Thành lập Tổ giúp việc liên ngành tham mưu ban hành lệnh vận hành liên hồ chứa thuỷ điện trên lưu vực sông Sê San
915/QĐ-UBND 14/9/2017 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục ự án nhóm C quy mô nhỏ Chương trình 30a huyện Kon Rẫy
910/QĐ-UBND 13/9/2017 V/v giao tài sản nhà nước cho Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy và các trạm y tế trực thuộc quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp
911/QĐ-UBND 13/9/2017 V/v giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2017 - 2019 cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh
912/QĐ-UBND 13/9/2017 V/v giao tài sản nhà nước cho Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei và các trạm y tế trực thuộc quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp
2492/KH-UBND 13/9/2017 Triển khai Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Kon Tum
04/CĐ-CT 13/9/2017 Công điện về công tác phòng chống cơn bão số 10
2466/UBND-KT 12/9/2017 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 75/NQ-CP của Chính phủ
2470/UBND-HTKT 12/9/2017 V/v công tác quản lý nhà nước trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất
2471/UBND-KGVX 12/9/2017 V/v triển khai thực hiện Thông báo số 462-TB/TU ngày 15/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Thanh Bình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 0603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.