Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3407/BC-VP 14/9/2022 Công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác quý IV năm 2022
2921/UBND-NC 6/9/2022 V/v tăng cường công tác tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh
2920/KH-UBND 6/9/2022 Triển khai thực hiện Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2899/UBND-KGVX 5/9/2022 V/v tăng cường triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân phòng, chống dịch bệnh
2900/UBND-NNTN 5/9/2022 Về việc triển khai thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ
2904/UBND-KTTH 5/9/2022 Về việc triển khai Thông tư số 52/2022/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
2911/UBND-NNTN 5/9/2022 Về việc thông báo kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2022 (đợt 01)
2902/UBND-NNTN 5/9/2022 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ
2917/KH-UBND 5/9/2022 Truyền thông, tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Kon Tum năm 2022
563/QĐ-UBND 5/9/2022 Về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2023
564/QĐ-UBND 5/9/2022 Ban hành Quy chế tạm thời quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Kon Tum
565/QĐ-UBND 5/9/2022 Đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất) cơ sở nhà, đất Khách sạn Đăk Bla và Nhà hàng Ngọc Linh để thực hiện Dự án Trung tâm Thương mại, dịch vụ, văn phòng tại phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum
566/QĐ-UBND 5/9/2022 Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Chương trình khuyến nông tỉnh Kon Tum
2870/UBND-KGVX 31/8/2022 V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đối với giáo dục, đào tạo năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh
2873/UBND-KGVX 31/8/2022 V/v triển khai thực hiện Dự án 8 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
2879/UBND-KTTH 31/8/2022 V/v triển khai Văn bản số 5146/VPCP-QHQT ngày 12/8/2022 của Văn phòng Chính phủ về giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi
2871/KH-UBND 31/8/2022 Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
503/QĐ-UBND 31/8/2022 Thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp tại các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2022
504/QĐ-UBND 31/8/2022 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
557/QĐ-UBND 31/8/2022 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (cấp lần đầu: ngày 04 tháng 8 năm 2020) (điều chỉnh lần thứ 1: ngày 14 tháng 7 năm 2021) (điều chỉnh lần thứ 2: ngày 31 tháng 8 năm 2022)
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.