Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
14/BC-UBND 19/1/2023 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế -xã hội năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
03/CT-UBND 19/1/2023 Về việc triển khai các giai pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước mùa khô năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
04/CT-UBND 19/1/2023 Về việc tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023
167/KH-UBND 19/1/2023 Triển khai các nền tảng số y tế trong quản lý và chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2030
169/KH-UBND 19/1/2023 Sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước giai đoạn 2022-2025
23/QĐ-UBND 19/1/2023 Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023
26/QĐ-UBND 19/1/2023 Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Trang trại chăn nuôi Anh Phong
27/QĐ-UBND 19/1/2023 Tổ chức lại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
183/UBND-HTKT 19/1/2023 V/v tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô
185/UBND-KGVX 19/1/2023 V/v tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
185/UBND-KGVX 19/1/2023 V/v tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
187/UBND-NNTN 19/1/2023 Về việc tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ gia súc
13/TB-UBND 19/1/2023 Kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023
147/UBND-NC 18/1/2023 Phát động phong trào thi thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2023
154/UBND-NNTN 18/1/2023 V/v tăng cường công tác kiểm soát, giám sát chặt chẽ các nguồn thải và bảo đảm vệ sinh môi trường trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
156/UBND-KGVX 18/1/2023 V/v gắn biển Công trình chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh
150/UBND-TTHCC 18/1/2023 Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ
24/QĐ-UBND 17/1/2023 Về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH TM- DV - ĐT Vietin (lần đầu)
136/UBND-HTKT 17/1/2023 V/v triển khai Quyết định số 2332/QĐ-BCT ngày 07 tháng 11 năm 2022 cāa Bộ Công Thương
141/UBND-KTTH 17/1/2023 V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Đăng Trình - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.
TNC Phát triển: