Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1340/CTr-BCĐ 9/5/2022 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2022
1339/UBND-KGVX 9/5/2022 V/v thông tin, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí lĩnh vực lao động, xã hội trong Bộ tiêu chí về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
1341/UBND-KTTH 9/5/2022 Về việc tiếp tục triển khai Nghị định số 148/2021/NĐ- CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ
1344/UBND-KGVX 9/5/2022 V/v tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
1348/UBND-KGVX 9/5/2022 V/v tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết Dengue
1350/UBND-KTTH 9/5/2022 Về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quản lý chất lượng, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu trên địa bàn tỉnh
1335/KH-UBND 9/5/2022 Thực hiện Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025
1315/UBND-KGVX 6/5/2022 V/v triển khai Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng”
1328/UBND-NNTN 6/5/2022 V/v triển khai hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021 - 2025
1331/UBND-KTTH 6/5/2022 V/v tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với nhóm mặt hàng sinh phẩm, vật tư, thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19 và dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và vị thuốc y học cổ truyền
1319/KH-UBND 6/5/2022 Phát triển Chính quyền số tỉnh Kon Tum đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
1320/KH-UBND 6/5/2022 Phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1324/KH-UBND 6/5/2022 Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022-2025
1325/KH-UBND 6/5/2022 Tổng kiểm kê và lập hồ sơ khoa học đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022 - 2026
312/QĐ-UBND 6/5/2022 Thành lập Ban Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022 - 2026
314/QĐ-UBND 6/5/2022 Thanh tra toàn diện việc chấp hành quy định pháp luật của các nhà đầu tư trong việc thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn huyện Kon Plông
313/QĐ-UBND 6/5/2022 Về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính cấp tỉnh
1289/UBND-KTTH 5/5/2022 V/v cung cấp dịch vụ liên quan đến kinh doanh xổ số
1290/UBND-NNTN 5/5/2022 Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ
1291/UBND-KTTH 5/5/2022 Về việc triển khai Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.