Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
193/QĐ-UBND 30/3/2020 Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính ngành Lao động-Thương binh và Xã hội thực hiện Tiếp nhận và Trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
192/QĐ-UBND 30/3/2020 Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum
284/QĐ-UBND 30/3/2020 Phê duyệt điều chỉnh Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Kon Tum (theo kết quả thực tế đã hỗ trợ sau khi hoàn thành)
191/QĐ-UBND 30/3/2020 Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới và bãi bỏ của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
190/QĐ-UBND 30/3/2020 Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính ngành Công Thương thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộp hận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
194/QĐ-UBND 30/3/2020 Về việc Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính ngành Y tế thực hiện Tiếp nhận và Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
979/UBND-KGVX 30/3/2020 V/v tăng cường công tác tuyên truyền, khai báo y tế toàn dân phòng, chống dịch bệnh COVID-19
989/UBND-KTTH 30/3/2020 Về việc tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến các cấp
976/UBND-KGVX 30/3/2020 V/v tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch Covid -19 trong vùng dân tộc thiểu số và Miền núi
1004/UBND-NC 30/3/2020 Về việc sử dụng Cổng TTĐT quốc gia về đấu giá tài sản
186/QĐ-UBND 30/3/2020 Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung ngành Lao động -Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum
189/QĐ-UBND 30/3/2020 Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
04/CĐ-CTUBND 27/3/2020 Về áp dụng các biện pháp hạn chế tụ tập đông người và quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
282/QĐ-UBND 27/3/2020 V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Đăk Glei
183/QĐ-UBND 27/3/2020 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa của ngành Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
182/QĐ-UBND 27/3/2020 Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính ngành Nội vụ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
946/KH-UBND 26/3/2020 Triển khai thực hiện Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030
278/QĐ-UBND 26/3/2020 Thành lập các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Kon Tum
942/UBND-HTKT 26/3/2020 V/v triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất của người dân vùng hạ du các công trình thủy điện trên địa bàn huyện Kon Rẫy
924/KH-UBND 26/3/2020 Thực hiện Kế hoạch số 871/KH-BNN-CN ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.