Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
146/UBND-KGVX 15/1/2020 V/v tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2020
148/UBND-KGVX 15/1/2020 V/v tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa đông - xuân
136/UBND-NNTN 14/1/2020 Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 117/CT-BNN-BVTV ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
24/QĐ-UBND 14/1/2020 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa của ngành Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
133/KH-UBND 14/1/2020 Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ năm 2019 trên địa bàn tỉnh
132/UBND-KGVX 14/1/2020 Về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong dịp Tết Canh Tý 2020
144/KH-UBND 14/1/2020 Tăng cường công tác phòng ngừa,đấu tranh với các vi phạm về pháo
40/QĐ-UBND 13/1/2020 Về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Kon Tum
120/UBND-HTKT 13/1/2020 V/v triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự giao thông, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
01/CT-UBND 13/1/2020 Về việc tăng cường vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh
321/QĐ-UBND 13/1/2020 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong“Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ thuộc thôn Đăk Tung, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum” (Trữ lượng tính đến ngày 24 tháng 9 năm 2019)
102/UBND-KGVX 10/1/2020 V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh
112/UBND-KTTH 10/1/2020 V/v triển khai Kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030
29/QĐ-UBND 10/1/2020 Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2018
25/QĐ-UBND 9/1/2020 Ban hành “Quy chế phối hợp trong công tác thu ngân sách nhà nước”
26/QĐ-UBND 9/1/2020 Về việc phê duyệt Đề án Tổ chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
100/KH-UBND 9/1/2020 Kế hoạch Truyền thông về hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
78/UBND-KTTH 9/1/2020 Về việc tăng cường công tác cho vay đối với chương trình tín dụng HSSV
18/QĐ-UBND 8/1/2020 Phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa nước Đăk Hơ Na xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
11/QĐ-UBND 8/1/2020 Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.