Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
836/QĐ-UBND 14/8/2018 V/v công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản
835/QĐ-UBND 14/8/2018 V/v công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản
834/QĐ-UBND 14/8/2018 V/v công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản
833/QĐ-UBND 14/8/2018 V/v công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản
832/QĐ-UBND 14/8/2018 V/v công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản
831/QĐ-UBND 14/8/2018 V/v công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản
830/QĐ-UBND 14/8/2018 V/v công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản
828/QĐ-UBND 14/8/2018 Về việc phê duyệt quyết toán khối lượng, kinh phí thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí năm 2017 và kinh phí còn thiếu luỹ kế đến năm 2016 của tỉnh Kon Tum
2269/KH-UBND 13/8/2018 Triển khai thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2268/UBND-KT 13/8/2018 Về việc triển khai Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ
2258/UBND-KT 13/8/2018 Về việc triển khai Văn bản số 7417/VPCP-QHĐP ngày 03/8/2018 của VP Chính phủ
2255/KH-UBND 13/8/2018 Phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019
1908/VP-NNTN 10/8/2018 Về việc triển khai Thông báo số 268/TB-VPCP ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ
1907/VP-KSTT 10/8/2018 V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định về chế độ báo cáo của CQHCNN.
2249/UBND-TD 10/8/2018 Về việc chấn chỉnh công tác tiếp công dân
1893/VP-NNTN 9/8/2018 Về việc triển khai Thông báo số 264/TB-VPCP ngày 27 tháng 7 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ
2238/UBND-TH 9/8/2018 Về việc thẩm định, trình hồ sơ khen thưởng thành tích kháng chiến
2237/UBND-NNTN 9/8/2018 Về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất
2236/UBND-TH 9/8/2018 Về việc tham mưu xây dựng Chương trình công tác năm 2019
399/QĐ-UBND 9/8/2018 Về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai nhiệm kỳ 2016-2021
Trang: Trang trước  Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Thanh Bình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 0603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.