Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
506/QĐ-UBND 10/10/2018 Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Cầu lông tỉnh Kon Tum
1070/QĐ-UBND 10/10/2018 Kiện toàn Ban Chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum
2845/UBND-KGVX 10/10/2018 V/v triển khai xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
2839/UBND-TH 10/10/2018 V/v giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XI
186/TB-UBND 9/10/2018 Kết quả phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2018
1069/QĐ-UBND 9/10/2018 Phê duyệt, điều chỉnh giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất Dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu Trung tâm hành chính huyện Ia H’Drai
1068/QĐ-UBND 9/10/2018 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Bổ sung cơ cở vật chất Trường Trung học Phổ thông xã Đăk Choong huyện Đăk Glei
2407/VP-HTKT 9/10/2018 V/v triển khai Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 25/8/2018 của Chính phủ
500/QĐ-UBND 9/10/2018 Về việc điều chỉnh nhân sự Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân tỉnh Kon Tum
499/QĐ-UBND 9/10/2018 Về việc điều chỉnh nhân sự Chủ tịch Hội đồng sáng kiến tỉnh Kon Tum
495/QĐ-UBND 9/10/2018 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
494/QĐ-UBND 9/10/2018 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum
1067/QĐ-UBND 9/10/2018 V/v thu hồi đất của Công ty TNHH MTV nguyên liệu giấy miền Nam và giao cho UBND huyện Tu Mơ Rông quản lý, bố trí sử dụng theo quy định
2837/UBND-NC 9/10/2018 V/v triển khai Thông báo số 383/TB-VPCP ngày 01/10/2018 của Văn phòng Chính phủ
2835/UBND-HTKT 9/10/2018 V/v triển khai thi hành Luật cạnh tranh
2833/UBND-NNTN 9/10/2018 Về việc quản lý, sử dụng thuốc trừ cỏ trên địa bàn tỉnh
2832/UBND-NNTN 9/10/2018 Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ
26/2018/QĐ-UBND 9/10/2018 Ban hành Quy định đối tượng, một số mức chi, mức hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2821/UBND-HTKT 8/10/2018 Về việc triển khai thực hiện công tác thu thập các chỉ tiêu thống kê và báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng
1066/QĐ-UBND 8/10/2018 Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung của dự án: Đầu tư khai thác và chế biến mỏ đá thôn 4, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Trang: Trang trước  Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Thanh Bình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 0603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.