Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
386/KH-UBND 13/2/2020 Kế hoạch tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020-2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
06/2020/QĐ-UBND 13/2/2020 Bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
21/TB-UBND 12/2/2020 Về nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 01 năm 2020
132/QĐ-UBND 12/2/2020 Giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ
364/UBND-HCQT 11/2/2020 V/v triển khai gửi, nhận văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy
365/UBND-NC 11/2/2020 Về việc triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 -2021"
76/QĐ-UBND 10/2/2020 Công nhận xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2019 theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới
352/UBND-KGVX 10/2/2020 V/v tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh do nCoV gây ra
75/QĐ-UBND 10/2/2020 Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
355/UBND-KTTH 10/2/2020 Về rà soát, chấn chỉnh việc gắn biển tên cơ quan
17/TB-UBND 10/2/2020 V/v huỷ bỏ Thông báo số 215/TB-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi đất của Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum để thực hiện quy hoạch xây dựng Bến xe Kon Tum
354/UBND-NNTN 10/2/2020 Về việc chủ động phòng, chống dịch cúm A(H5N1) trên gia cầm và ở người
351/UBND-NNTN 10/2/2020 Về việc triển khai Thông báo số 44/TB-VPCP ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ
05/2020/QĐ-UBND 10/2/2020 Phê duyệt Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh Kon Tum
350/KH-UBND 10/2/2020 Kế hoạch tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 -2020, định hướng giai đoạn 2021 -2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
336/UBND-NNTN 7/2/2020 Về việc thực hiện các giải pháp ứng phó với tình hình dịch bệnh nCoV
122/QĐ-UBND 7/2/2020 Giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ
74/QĐ-UBND 7/2/2020 Công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
115/QĐ-UBND 6/2/2020 Về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện (đợt 1) năm 2020
116/QĐ-UBND 6/2/2020 Về việc công nhận các điểm du lịch trên địa bàn huyện Kon Plông
Trang: Trang trước  Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.