Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1460/QĐ-UBND 23/12/2019 Phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa công trình thủy điện Plei Kần,huyện Đăk Tô và huyện Ngọc Hồi,tỉnh Kon Tum
1466/QĐ-UBND 23/12/2019 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”
1467/QĐ-UBND 23/12/2019 Phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa nước Hố Chè,xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
1426/QĐ-UBND 16/12/2019 Về việc thành lập Hội đồng và Tổ tư vấn giúp việc đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Kon Tum
1425/QĐ-UBND 13/12/2019 Phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Kon Tum,năm 2019
1372/QĐ-UBND 6/12/2019 Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để khai thác quỹ đất công trên địa bàn thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy
1371/QĐ-UBND 6/12/2019 V/v phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án:“Hồ chứa nước Đăk Pokei”
1353/QĐ-UBND 2/12/2019 Giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ
1348/QĐ-UBND 2/12/2019 Cho phép Công ty TNHH MTV Thạch Anh Sa thăm dò khoáng sản đá làm VLXDTT điểm mỏ thuộc thôn Đăk Poi, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum
1345/QĐ-UBND 29/11/2019 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong“Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ thuộc thôn Đăk Tông, xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum” (Trữ lượng tính đến ngày 23 tháng 7 năm 2019)
1339/QĐ-UBND 26/11/2019 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Xưởng chế biến chanh dây Kon Tum của Công ty TNHH MTV Á Châu Tây Nguyên
1334/QĐ-UBND 25/11/2019 Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện kết luận của Tỉnh ủy về sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU về xây dựng nông thôn mới
1328/QĐ-UBND 22/11/2019 Ban hành Quy định tiêu chí, quy trình và thực hiện việc lấy ý kiến về mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ y tế công trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1323/QĐ-UBND 21/11/2019 Phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa công trình thủy điện Đăk Trưa 2, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
1306/QĐ-UBND 19/11/2019 V/v Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
1313/QĐ-UBND 19/11/2019 Phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa công trình thủy điện Đăk Trưa 1,huyện Đăk Hà,tỉnh Kon Tum
1314/QĐ-UBND 19/11/2019 V/v phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum (đợt 6, năm 2019)
1301/QĐ-UBND 18/11/2019 Ban hành Quy trình vận hành hồ chứa Đăk Chà Mòn 1,xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
1302/QĐ-UBND 18/11/2019 Ban hành Quy trình vận hành hồ chứa nước Đăk Nui 3,xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
1303/QĐ-UBND 18/11/2019 V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 (bổ sung) của các huyện, thành phố
Trang: Trang trước Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.