Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
53/2012/QĐ-UBND 12/12/2012 Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1114/QĐ-UBND 23/11/2012 V/v ban hành tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính đối với cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
458/QĐ-CT 29/10/2012 Về việc công bố bộ thủ tục hành chính ngành văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
424/QĐ-CT 13/9/2012 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ của ngành tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, thành phố và UBND cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
673/QĐ-UBND 23/7/2012 Ban hành kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Kon TUm giai đoạn 2011-2015
1206/UBND-KSTTHC 13/7/2012 V/v giải quyết TTHC cho người, phương tiện và hàng hóa qua cửa khẩu Bờ Y theo mô hình "Một cửa, một lần dừng"
310/QĐ-CT 5/7/2012 V/v công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum
1066/UBND-KSTTHC 22/6/2012 Về việc triển khai thực hiện mẫu báo cáo về tình hình, kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
879/UBND-KSTTHC 30/5/2012 Về việc kiện toàn hệ thống cán bộ làm công tác kiểm soát TTHC tại cơ quan hành chính các cấp.
873/UBND-KSTTHC 30/5/2012 V/v kiện toàn hệ thống cán bộ làm công tác kiểm soát TTHC tại cơ quan hành chính các cấp
662/VP-TB 25/5/2012 Ý kiến kết uận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện và bàn biện pháp tiếp tục triển khai công tác giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
368/QĐ-UBND 20/4/2012 V/v phê duyệt kết quả đánh giá công tác CCHC năm 2011
287/QĐ-UBND 4/4/2012 V/v thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính.
189/QĐ-UBND 7/3/2012 Ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2012.
313/UBND-KSTTHC 5/3/2012 V/v Công bố các tổ chức đấu giá và đấu giá viên trên địa bàn tỉnh
93/QĐ-UBND 6/2/2012 Ban hành Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2012
141/KH-UBND 4/2/2012 Rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2012 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
03/2012/QĐ-UBND 13/1/2012 Về việc bãi bỏ tổ chức làm việc vào ngày thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại UBND phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum.
38/2011/QĐ-UBND 20/12/2011 Về việc ban hành mẫu đơn trong thực hiện thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
2222/UBND-KSTT 20/12/2011 Về việc chấn chỉnh công tác niêm yết công khai thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Trang: Trang trước Trang sau
Trang chủ        |      ÄÄƒng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÄ‚N PHÃ’NG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyá»…n Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuá»™c Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình văn Duẩn; Email:trinhvandua@kontum.gov.vn; Điện thoại:0984582369