Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
644/KH-UBND 13/3/2017 Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2017 trên địa bàn tỉnh
648/KH-UBND 13/3/2017 Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
170/QĐ-UBND 10/3/2017 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
124/QĐ-UBND 6/3/2017 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum.
28/TB-UBND 3/3/2017 Về việc chấm dứt thụ lý, giải quyết đối với vụ việc khiếu nại của ông Nguyễn Duy Quảng và bà Nguyễn Thị Thu Nương, trú tại thôn 6, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
96/QĐ-UBND 22/2/2017 Về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
425/UBND-NC 21/2/2017 V/v thực hiện Thông báo số 04/TB-VPCP ngày 05/01/2017 của Văn phòng Chính phủ.
426/UBND-NC 21/2/2017 V/v triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính
08/2017/QĐ-UBND 21/2/2017 Về việc ban hành Quy chế Giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của Công ty TNHH MTV và Công ty cổ phần có vốn Nhà nước do UBND tỉnh Kon Tum làm đại diện chủ sở hữu
390/UBND-NC 20/2/2017 V/v điều chỉnh, bổ sung cán bộ, công chức làm nhiệm vụ đầu mối kiểm soát TTHC cấp tỉnh
392/UBND-NC 20/2/2017 V/v rà soát, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các Nghị quyết không còn phù hợp
395/UBND-NC 20/2/2017 V/v: phối hợp rà soát hệ thống hoá văn bản QPPL của HĐND
18/TB-UBND 17/2/2017 V/v tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh KOn Tum tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Kon Tum
363/UBND-NC 15/2/2017 V/v tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ
309/UBND-NC 10/2/2017 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
62/QĐ-UBND 25/1/2017 Về việc Công bố Danh mục văn bản QPPL do HDND - UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2016; Văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trước ngày 01/01/2016 nhưng chưa được công bố.
71/QĐ-UBND 25/1/2017 Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
52/QĐ-UBND 24/1/2017 V/v phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với doanh nghiệp năm 2017
40/QĐ-UBND 23/1/2017 Về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc ngành Xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
41/QĐ-UBND 23/1/2017 Về việc công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc ngành Giao thông vận tải áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Trang: Trang trước Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.