Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
04/2024/QĐ-UBND 17/1/2024 Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, chương trình truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
152/KH-BCĐ 16/1/2024 Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ IX năm 2024 và tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024
147/UBND-KGVX 16/1/2024 V/v hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
140/UBND-KGVX 15/1/2024 V/v triển khai công tác an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 và việc chi trả trợ cấp an sinh xã hội
103/UBND-KGVX 10/1/2024 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh
55/UBND-KGVX 8/1/2024 V/v tăng cường công tác kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh; đảm bảo thực hiện hiệu quả, đúng quy định nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia
64/UBND-KGVX 8/1/2024 V/v triển khai Văn bản số 2457/UBDT-VPMTQG ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban Dân tộc
68/KH-UBND 8/1/2024 Kiểm soát, quản lý bền vững dịch bệnh COVID-19 giai đoạn 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
72/KH-UBND 8/1/2024 Triển khai thực hiện Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
03/2024/QĐ-UBND 5/1/2024 Ban hành Quy chế phối hợp hợp quản lý, vận hành Cụm thông tin điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
25/UBND-KGVX 4/1/2024 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1198/QĐ-TTg ngày 13/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
08/KH-UBND 2/1/2024 Kế hoạch thực hiện Đề án "Phát triển hệ thống đánh giá diện rộng cấp quốc gia đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hội nhập quốc tế của giáo dục phố thông giai đoạn 2022-2030" trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
381/TB-UBND 29/12/2023 V/v treo cờ và khẩu hiệu trong dịp năm mới 2024
4585/UBND-KGVX 29/12/2023 V/v tăng cường, bảo đảm các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt và học tập cho trẻ em mầm non, học sinh nội trú, bán trú, học sinh vùng đồng bào DTTS và miền núi.
4588/UBND-KGVX 29/12/2023 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 88/2023/NĐ-CP ngày 11/12/2023 của Chính phủ
4605/UBND-KGVX 29/12/2023 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 67/2023/NQ-HĐND ngày 10/12/2023 của HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 6.
4611/KH-UBND 29/12/2023 Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống kháng thuốc tại tỉnh Kon Tum giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
4575/UBND-KGVX 28/12/2023 V/v tổ chức triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh năm 2023.
4577/UBND-KGVX 28/12/2023 V/v tăng cường công tác tuyên truyền các chương trình, hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh.
4553/UBND-KGVX 27/12/2023 V/v tăng cường công tác phát triển nhân lực có kỹ năng nghề và phối hợp triển khai các hoạt động đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2024.
Trang: Trang trước Trang sau
Trang chủ        |      ÄÄƒng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÄ‚N PHÃ’NG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyá»…n Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuá»™c Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình văn Duẩn; Email:trinhvandua@kontum.gov.vn; Điện thoại:0984582369