Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
121/QĐ-UBND 20/3/2018 Về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2017 đối với Văn phòng Tỉnh ủy
123/QĐ-UBND 20/3/2018 Về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2017 đối với Liên đoàn Lao động tỉnh
124/QĐ-UBND 20/3/2018 Về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2017 đối với Trường Chính trị tỉnh
270/QĐ-UBND 19/3/2018 Ban hành quy định tạm thời về việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao
118/QĐ-UBND 16/3/2018 Về việc công nhận lại "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” 05 năm (2012-2016) thuộc huyện Kon Plông
119/QĐ-UBND 16/3/2018 Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 8.1 Điều 8 Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã được phê duyệt tại Quyết định số 110/QĐ-CT ngày 04/3/2013
120/QĐ-UBND 16/3/2018 Về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp Bác sĩ chính (hạng II) đối với bà Lê Thị Mộng Thu
243/QĐ-UBND 7/3/2018 Phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Kon Tum
244/QĐ-UBND 7/3/2018 Phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
247/QĐ-UBND 7/3/2018 Phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính thuộc các huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
112/QĐ-UBND 7/3/2018 Về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp hạng II và xếp lương đối với viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà
242/QĐ-UBND 6/3/2018 Phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
531/UBND-TH 5/3/2018 Về việc thành lập Tổ chỉ đạo, theo dõi, thống kê công tác an toàn thực phẩm ở cấp xã
108/QĐ-UBND 5/3/2018 Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum
109/QĐ-UBND 5/3/2018 Về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
110/QĐ-UBND 5/3/2018 Về việc khen thưởng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em 05 năm liên tục 2013-2017
229/QĐ-UBND 2/3/2018 Phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm của Sở Giao thông vận tải
231/QĐ-UBND 2/3/2018 Phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm của Sở Giáo dục và Đào tạo
234/QĐ-UBND 2/3/2018 Thành lập Ban Tổ chức Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Kon Tum năm 2018
230/QĐ-UBND 2/3/2018 Phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Trang: Trang trước Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Thanh Bình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 0603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.