Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
26/NQ-HĐND 19/7/2018 Về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2018
363/QĐ-UBND 18/7/2018 Về việc phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông nhiệm kỳ 2016-2021
364/QĐ-UBND 18/7/2018 Về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông nhiệm kỳ 2016-2021
359/QĐ-UBND 17/7/2018 Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Kon Tum
721/QĐ-UBND 13/7/2018 Về việc phê duyệt cơ cấu ngạch công chức đối với Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp
01/NQ-HĐND 11/7/2018 Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021
02/NQ-HĐND 11/7/2018 Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021
03/NQ-HĐND 11/7/2018 Bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
04/NQ-HĐND 11/7/2018 Bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021
711/QĐ-UBND 11/7/2018 Thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Glei trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum
710/QĐ-UBND 11/7/2018 Chuyển Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen và Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen từ trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh về Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông quản lý
666/QĐ-UBND 4/7/2018 Phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
1635/UBND-TH 25/6/2018 Về việc tiếp tục tăng cường kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác đảm bảo trật tự, văn minh đô thị
606/QĐ-UBND 18/6/2018 Về việc thành lập Ban Tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 4 năm 2018
305/QĐ-UBND 13/6/2018 Thành lập Bảo tàng - Thư viện trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum
304/QĐ-UBND 13/6/2018 Thành lập Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum
301/QĐ-UBND 13/6/2018 Thành lập Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum
1361/VP-TH 11/6/2018 Về việc tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện phong trào vệ sinh yêu nước
1354/TB-VP 11/6/2018 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lại Xuân Lâm tại buổi làm việc với Học viện Hành chính Quốc gia
1437/UBND-TH 6/6/2018 Về việc tổ chức bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2018-2020
Trang: Trang trước Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Thanh Bình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 0603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.