Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
916/UBND-TH 16/4/2018 Về việc đính chính Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 của UBND tỉnh Kon Tum
175/QĐ-UBND 10/4/2018 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý điều hành thực hiện các dự án đầu tư đặc biệt quan trọng và các dự án theo hình thức đầu tư mới
155/QĐ-UBND 5/4/2018 Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021
149/QĐ-UBND 2/4/2018 Về việc bổ nhiệm Thanh tra viên đối với bà Lê Thị Tố Nga
148/QĐ-UBND 2/4/2018 Về việc bổ nhiệm Thanh tra viên đối với ông La Quang Huy
147/QĐ-UBND 30/3/2018 Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, huyện năm 2017
739/KH-UBND 28/3/2018 Triển khai Chương trình số 51-CTr/TU ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Tỉnh ủyKon Tum thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”
740/KH-UBND 28/3/2018 Thực hiện Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”
139/QĐ-UBND 27/3/2018 Về việc phê duyệt chỉ tiêu đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh năm 2018
713/UBND-TH 27/3/2018 Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018, gắn với kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)
132/QĐ-UBND 26/3/2018 Xếp hạng Phòng Công chứng số II tỉnh Kon Tum
656/UBND-TH 22/3/2018 V/v rà soát thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo điều hành
125/QĐ-UBND 22/3/2018 Về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2017 đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
126/QĐ-UBND 22/3/2018 Về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2017 đối với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
127/QĐ-UBND 22/3/2018 Về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2017 đối với Thanh tra tỉnh
122/QĐ-UBND 20/3/2018 Về việc điều chuyển biên chế sự nghiệp Y tế của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế
121/QĐ-UBND 20/3/2018 Về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2017 đối với Văn phòng Tỉnh ủy
123/QĐ-UBND 20/3/2018 Về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2017 đối với Liên đoàn Lao động tỉnh
124/QĐ-UBND 20/3/2018 Về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2017 đối với Trường Chính trị tỉnh
270/QĐ-UBND 19/3/2018 Ban hành quy định tạm thời về việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao
Trang: Trang trước Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Thanh Bình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 0603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.