Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
938/QĐ-UBND 10/9/2018 Chuyển giao các Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật từ trực thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quản lý
918/QĐ-UBND 30/8/2018 Giải thể 04 Phòng khám Đa khoa khu vực thuộc Trung tâm Y tế các huyện
426/QĐ-UBND 29/8/2018 Thành lập Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum
423/QĐ-UBND 24/8/2018 Tổ chức lại Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum
899/QĐ-UBND 24/8/2018 Về việc chuyển giao Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất từ trực thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường về trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quản lý
416/QĐ-UBND 21/8/2018 Thành lập Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum
2238/UBND-TH 9/8/2018 Về việc thẩm định, trình hồ sơ khen thưởng thành tích kháng chiến
2236/UBND-TH 9/8/2018 Về việc tham mưu xây dựng Chương trình công tác năm 2019
399/QĐ-UBND 9/8/2018 Về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai nhiệm kỳ 2016-2021
398/QĐ-UBND 9/8/2018 Về việc phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai nhiệm kỳ 2016-2021
396/QĐ-UBND 9/8/2018 Về việc kiện toàn thành viên Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y
394/QĐ-UBND 6/8/2018 Về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước thuộc tỉnh Kon Tum năm 2018
2146/UBND-TH 1/8/2018 V/v tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI, PAR Index năm 2018
387/QĐ-UBND 1/8/2018 Về việc phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà nhiệm kỳ 2016-2021
771/QĐ-UBND 25/7/2018 Giải thể Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Ang trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
21/2018/QĐ-UBND 20/7/2018 Ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum
756/QĐ-UBND 20/7/2018 Tổ chức cụm, khối thi đua tỉnh Kon Tum
05/NQ-HĐND 19/7/2018 Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019
06/NQ-HĐND 19/7/2018 Về giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
07/NQ-HĐND 19/7/2018 Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Trang: Trang trước Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Thanh Bình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 0603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.