Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
23/2019/NQ-HĐND 18/7/2019 Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
24/2019/NQ-HĐND 18/7/2019 Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
25/NQ-HĐND 18/7/2019 Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về biên chế công chức tỉnh Kon Tum năm 2019.
26/NQ-HĐND 18/7/2019 Về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019.
27/2019/NQ-HĐND 18/7/2019 Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh Kon Tum về xác định vành đai biên giới và xác lập vùng cấm trong khu vực biên giới tỉnh Kon Tum
28/2019/NQ-HĐND 18/7/2019 Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
306/QĐ-UBND 8/4/2019 Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất (đợt 2) dự án khai thác quỹ đất đầu tư cơ sở hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu Quôc tế Bờ Y
167/QĐ-UBND 26/3/2019 Về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy nhiệm kỳ 2016-2021
170/QĐ-UBND 26/3/2019 Về việc kiện toàn Tổ kiểm tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
600/UBND-TKT 20/3/2019 Về việc theo dõi thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành
135/QĐ-UBND 12/3/2019 Đổi tên Trung tâm Dịch vụ công ích huyện Sa Thầy thành Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Sa Thầy
134/QĐ-UBND 12/3/2019 Bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng
136/QĐ-UBND 12/3/2019 Tổ chức lại Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại và Tư vấn công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương
130/QĐ-UBND 11/3/2019 Về việc chuyển giao nhiệm vụ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ Sở Nội vụ sang Văn phòng UBND tỉnh
484/KH-UBND 7/3/2019 Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2019
122/QĐ-UBND 6/3/2019 Thành lập Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Ia H'Drai
125/QĐ-UBND 6/3/2019 Về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021
216/QĐ-UBND 6/3/2019 V/v kiện toàn các Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp
124/QĐ-UBND 6/3/2019 Về việc giải thể Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS tỉnh Kon Tum
34/TB-UBND 5/3/2019 Kết quả phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2019
Trang: Trang trước Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.