Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
41/2018/NQ-HĐND 13/12/2018 Quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
42/2018/NQ-HĐND 13/12/2018 Quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020
43/2018/NQ-HĐND 13/12/2018 Quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh Kon Tum từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông giai đoạn 2019-2020 và quy định một số nội dung, mức chi đặc thù phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum
44/NQ-HĐND 13/12/2018 Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2017
45/NQ-HĐND 13/12/2018 Về kế hoạch vay, trả nợ công năm 2019
46/2018/NQ-HĐND 13/12/2018 Quy định thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum
47/NQ-HĐND 13/12/2018 Về danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2019 và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum
48/2018/NQ-HĐND 13/12/2018 Bãi bỏ các Nghị quyết và sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Nghị quyết do HĐND tỉnh Kon Tum ban hành
49/NQ-HĐND 13/12/2018 Về chủ trương tạm thời không bố trí công chức cấp xã đảm nhiệm chức danh Trưởng công an xã để thực hiện thí điểm công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng công an xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
50/2018/NQ-HĐND 13/12/2018 Bổ sung khoản 1, Điều 1 của Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
51/NQ-HĐND 13/12/2018 Về chủ trương thành lập thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
52/NQ-HĐND 13/12/2018 Về đặt tên, đổi tên và điều chỉnh tên đường, phố (đợt 7) trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
53/NQ-HĐND 13/12/2018 Về giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018
54/NQ-HĐND 13/12/2018 Về kinh phí hoạt động năm 2019 của HĐND tỉnh
55/NQ-HĐND 13/12/2018 Thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND ngày 05/12/2011 của HĐND tình về quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025
56/NQ-HĐND 13/12/2018 Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND tỉnh
605/QĐ-UBND 13/12/2018 Về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021
3491/KH-UBND 13/12/2018 Thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ và Chương trình số 64-CTr/TU ngày 02/8/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”
1397/QĐ-UBND 13/12/2018 Về việc thành lập Ban Giám sát kỳ thi nâng ngạch công chức lên Chuyên viên chính năm 2018
3462/UBND-KTTH 12/12/2018 V/v sử dụng kết quả khảo sát sự hài lòng của doanh nghiệp về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đối với lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp và xúc tiến thương mại tỉnh Kon Tum năm 2018
Trang: Trang trước Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Thanh Bình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 0603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.