Đăng nhập
Thứ 4, ngày 4 tháng 10 năm 2023 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9022196
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ thương hiệu Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
9/11/2023 7:40:35 AM     
Ngày 08/9, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2982/UBND-NNTN về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ thương hiệu Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ thương hiệu Sâm Ngọc Linh và khai thác tối đa công năng sử dụng Hệ thống thiết bị phục vụ tách chiết, nhân bản, kiểm tra ADN và Hệ thống thiết bị kiểm định thành phần hoạt chất sinh học saponin Sâm Ngọc Linh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân các huyện: Đăk Glei, Tu Mơ Rông theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục theo dõi, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển thương hiệu Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 4981-CV/VPTU ngày 14 tháng 8 năm 2023 và Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2683/UBND-KGVX ngày 17 tháng 8 năm 2023; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát liên quan hoạt động kinh doanh sản phẩm củ được bảo hộ cho sản phẩm “sâm củ” theo Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00049 ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Cục Sở hữu trí tuệ (được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 2465/QĐ-SHTT ngày 30 tháng 8 năm 2018 của Cục Sở hữu trí tuệ) và theo đúng quy định pháp luật liên quan.

Giao Sở Khoa học và Công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị có liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc Sở Khoa học và Công nghệ (Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ) đã được đầu tư, trang bị máy móc, thiết bị và dịch vụ xét nghiệm, kiểm định Sâm Ngọc Linh thật, giả cho các đối tượng khách hàng để biết, có nhu cầu đăng ký kiểm định chất lượng Sâm Ngọc Linh đảm bảo phù hợp, theo quy định.

Nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, xây dựng Quy chế Quản lý, vận hành và khai thác, sử dụng Hệ thống thiết bị phục vụ tách chiết, nhân bản, kiểm tra ADN và Hệ thống thiết bị kiểm định thành phần hoạt chất sinh học saponin sâm Ngọc Linh; hoàn thành và trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 10 năm 2023.

Rà soát đối tượng, xây dựng ban hành biểu phí, đơn giá dịch vụ và quy trình kiểm định, xét nghiệm đối với sản phẩm củ Sâm Ngọc Linh và các thủ tục khác có liên quan; hoàn thành và trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành trong Quý IV năm 2023.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Đảm bảo an toàn thông tin trong khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Icon  Triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giới thiệu, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP và nông sản của địa phương
Icon  Triển khai thực hiện các giải pháp về phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.
Icon  Tổ chức, triển khai thực hiện các quy định trong công tác quản lý hoạt động nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh
Icon  Thực hiện công tác quản lý nhà nước về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, chế biến và phát triển thị trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Icon  Tăng cường kiểm soát đối tượng kiểm dịch thực vật tại các vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản xuất khẩu.
Icon  Tiếp tục thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
Icon  Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2023
Icon  Tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi trường trong mùa mưa bão
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum