Đăng nhập
Thứ 4, ngày 4 tháng 10 năm 2023 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9022526
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đảm bảo an toàn thông tin trong khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
9/11/2023 7:35:16 AM     
Ngày 08/9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký Văn bản số 2994/UBND-TTHCC yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Phổ biến quán triệt tới các đơn vị, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý được giao nhiệm vụ thực hiện kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thực hiện đúng các văn bản pháp luật đã được ban hành, bản cam kết “Bảo đảm an ninh, an toàn và bảo mật thông tin trong kết nối đến cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” đã ký với Bộ Công an và Bản cam kết của tổ chức, cá nhân đã ký và lưu tại các đơn vị, địa phương.

Quản lý chặt chẽ việc khai thác, tra cứu dữ liệu của các tài khoản cán bộ, nhân viên đảm bảo đúng mục đích và nhu cầu sử dụng, không sử dụng cho mục đích cá nhân; không sử dụng phần mềm cá nhân hoặc tự nghiên cứu, phát triển công cụ để tra cứu, khai thác dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính hoặc thực hiện việc khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, công chức, viên chức, nhân viên có trách nhiệm bảo mật và lưu giữ thông tin của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ và các quy định liên quan bảo mật thông tin về tổ chức, cá nhân và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu lộ lọt thông tin.

Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức đã được cấp tài khoản nâng cao trách nhiệm bảo vệ các thông tin, thường xuyên thay đổi mật khẩu tài khoản bảo đảm bảo mật, an toàn thông tin.

Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Kon Tum (đơn vị cho thuê dịch vụ công nghệ thông tin Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh) và các đơn vị có liên quan khi triển khai hệ thống, phần mềm mới hoặc có thay đổi về mặt hệ thống, ứng dụng mã nguồn và chức năng phần mềm phục vụ kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cần báo cáo với Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh (qua Công an tỉnh), Tổ An ninh mạng an toàn thông tin Công an tỉnh để phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện kiểm tra an ninh, an toàn thông tin đảm bảo đáp ứng các tiêu chí theo yêu cầu Công văn số 1552/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Phối hợp với đơn vị cho thuê dịch vụ công nghệ thông tin Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh xây dựng hệ thống lưu nhật ký (log) các tài khoản khi thực hiện kết nối tra cứu khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh (bao gồm thời gian đăng nhập, thời gian thoát đăng nhập, thời gian và nội dung tra cứu, khai thác, địa chỉ IP máy tính đăng nhập, khai thác,…) để phục vụ việc truy vết khi cần thiết.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giới thiệu, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP và nông sản của địa phương
Icon  Triển khai thực hiện các giải pháp về phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.
Icon  Tổ chức, triển khai thực hiện các quy định trong công tác quản lý hoạt động nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh
Icon  Thực hiện công tác quản lý nhà nước về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, chế biến và phát triển thị trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Icon  Tăng cường kiểm soát đối tượng kiểm dịch thực vật tại các vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản xuất khẩu.
Icon  Tiếp tục thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
Icon  Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2023
Icon  Tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi trường trong mùa mưa bão
Icon  Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum