Đăng nhập
Thứ 4, ngày 4 tháng 10 năm 2023 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9022460
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
8/1/2023 7:00:18 PM     
Chiều ngày 01/8/2023, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý Văn phòng UBND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đăng Trình - Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Quang cảnh hội nghị

Cùng tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Nội vụ; tập thể Lãnh đạo Văn phòng; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng; Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và Trưởng các đoàn thể cơ quan Văn phòng UBND tỉnh. 

Đồng chí Nguyễn Đăng Trình, Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã được nghe Đồng chí Nguyễn Đăng Trình, Chánh Văn phòng UBND tỉnh quán triệt mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của việc lấy phiếu tín nhiệm theo Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; Kế hoạch số 102-KH/TU ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Việc lấy phiếu tín nhiệm góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ; giúp cán bộ “tự soi”, “tự sửa”, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác; là cơ sở quan trọng để cấp ủy, tổ chức đảng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ.

Lấy phiếu tín nhiệm phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch trong việc lấy phiếu và sử dụng kết quả phiếu tín nhiệm. Quá trình tổ chức lấy phiếu tín nhiệm phải thực hiện nghiêm theo quy định; đảm bảo thực chất, góp phần tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên; nghiêm cấm và xử lý nghiêm minh việc vận động, lôi kéo hoặc có những hành vi tác động làm sai lệch mức độ tín nhiệm hoặc lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm để làm giảm uy tín của người khác, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ.

Tiêu chí lấy phiếu tín nhiệm, về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật đường: Lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị trong thực hiện chủ trương, lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần trách nhiệm trong công việc, thái độ phục vụ nhân dân; liêm chính, trung thực, công tâm, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao…

Đồng chí Trịnh Văn Minh Trưởng ban kiểm phiếu thông qua thể lệ, cách thức ghi phiếu tín nhiệm

Sau khi được nghe quán triệt mục đích, yêu cầu và một số quy định về thể lệ, cách thức ghi phiếu tín nhiệm, các đồng chí theo thành phần quy định đã tiến hành bỏ phiếu. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý Văn phòng UBND tỉnh đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được báo cáo và công khai trước toàn thể thành phần tham dự Hội nghị theo quy định./.

Lê Thiện  
Bài viết trước:
Icon  Văn phòng UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Icon  Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do muỗi truyền vì hiện tượng El Nino
Icon  Triển khai ICT phát triển đô thị thông minh và Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC)
Icon  Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống cúm gia cầm lây sang người.
Icon  Tăng cường công tác phòng, chống, ứng phó bão, mưa lũ, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn tỉnh
Icon  Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng
Icon  Trao quyết định bổ nhiệm công chức thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Icon  Tăng cường tổ chức, hoạt động và quản lý giám định tư pháp.
Icon  Tiếp tục triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng và định hướng triển khai năm 2023.
Icon  Tiếp tục nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh.
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum