Đăng nhập
Thứ 5, ngày 25 tháng 4 năm 2024 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9966358
THÔNG BÁO
Thông báo nội dung, thời gian Phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh với các địa phương 6 tháng đầu năm 2023.
6/28/2023 10:36:14 AM     
Ngày 28/6/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 184/TB-UBND về nội dung, thời gian Phiên họp trực tuyến Ủy ban nhân dân tỉnh với các địa phương về đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

1. Nội dung:

a) Phiên họp về kinh tế - xã hội:

(1) Báo cáo chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2023; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

(2) Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

(3) Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

(4) Báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2023 các chỉ tiêu chủ yếu của ngành nông nghiệp được giao tại Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

(5) Báo cáo tình hình hình thực hiện thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

(6) Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình công tác trọng tâm và tình hình thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 6 năm 2023.

(7) Báo cáo kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.

(8) Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP về xây dựng Chính phủ điện tử trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.

 b) Phiên họp thảo luận các nội dung thuộc thẩm quyền của tập thể Ủy ban nhân dân tỉnh:

(1) Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

(2) Dự thảo Quyết định ban hành Quy định số lượng, quy mô, cách thức tổ chức thực hiện mô hình điển hình tiên tiến là các Già làng, Trưởng thôn, Người có uy tín, cán bộ cốt cán; nhân sỹ, trí thức, doanh nhân, học sinh, sinh viên, thanh niên tiêu biểu người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

(3) Dự thảo Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của tỉnh Kon Tum.

(4) Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2. Thành phần, địa điểm:

a) Tại tỉnh (dự tại Phòng họp trực tuyến Hội trường Ngọc Linh)

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Cục Thống kê tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum; Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

- Phóng viên: Đài phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng thông tin điện tử tỉnh (dự và đưa tin).

b) Tại Phòng họp trực tuyến các huyện, thành phố (Chỉ tham dự phiên họp về kinh tế - xã hội):

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Các đơn vị có liên quan (do Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố mời).

3. Thời gian: 01 buổi chiều, bắt đầu vào 14h00’, ngày 03 tháng 7 năm 2023 (thứ Hai).

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Thông báo về nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2023.
Icon  Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Icon  Lịch trực tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Icon  Thông báo nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Icon  Thông báo nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2022.
Icon  Thông báo nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2022
Icon  Triển khai tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và Giải báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương” năm 2022
Icon  Chấp hành Luật Giao thông đường bộ, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.
Icon  Triển khai thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Phiên họp thứ 15 về công tác phòng, chống dịch COVID-19
Icon  Kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tham nhũng tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
Thông báo

Best Replica Watches audemars piguet replica

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
Chung nhan Tin Nhiem Mang