Đăng nhập
Thứ 4, ngày 4 tháng 10 năm 2023 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9022237
THÔNG BÁO
Thông báo về nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2023.
5/24/2023 7:56:53 AM     
Ngày 23/5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 150/TB-UBND về nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2023.

Phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2023 với nội dung, địa điểm và thời gian cụ thể như sau:

Nội dung: (1) Báo cáo chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2023; nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2023(2) Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, giải pháp để thúc đẩy phát triển các hợp tác xã theo quy định của Luật hợp tác xã và hoạt động có hiệu quả; (3) Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình công tác trọng tâm và tình hình thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 5 năm 2023; (4) Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án chính sách Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2030; (5) Báo cáo về tình hình phát triển vùng nguyên liệu mía đường trên địa bàn tỉnh, giải pháp để phát triển vùng nguyên liệu mía đường đạt 2.000ha trở lên trong niên vụ 2023 - 2024; việc giao chỉ tiêu cho từng huyện, thành phố để thực hiện; (6) Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định số lượng, quy mô, cách thức tổ chức thực hiện mô hình điển hình tiên tiến là các Già làng, Trưởng thôn, Người có uy tín, cán bộ cốt cán; nhân sỹ, trí thức, doanh nhân, học sinh, sinh viên, thanh niên tiêu biểu người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum; (7) Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức trích, tỷ lệ phân chia kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum; (8) Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về phân cấp quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì công trình đường bộ thuộc hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum; (9) Dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của các Nghị quyết về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum(10) Dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum; (11) Dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh trình dự thảo Nghị quyết Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; (12) Dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định số lượng, chế độ thù lao đối với đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt của chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Thời gian, địa điểm: 14h00’ ngày 30 tháng 5 năm 2023 (thứ ba) tại Hội trường lớn, Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh.

UBND tỉnh giao Thủ trưởng đơn vị chủ trì có nội dung trình phiên họp: chuẩn bị nội dung, tham dự, trình bày nội dung tại Phiên họp theo đúng ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 538/UBND-KTTH ngày 26 tháng 02 năm 2020.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp, chuẩn bị chu đáo nội dung Phiên họp để Ủy ban nhân dân tỉnh thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Icon  Lịch trực tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Icon  Thông báo nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Icon  Thông báo nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2022.
Icon  Thông báo nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2022
Icon  Triển khai tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và Giải báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương” năm 2022
Icon  Chấp hành Luật Giao thông đường bộ, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.
Icon  Triển khai thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Phiên họp thứ 15 về công tác phòng, chống dịch COVID-19
Icon  Kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tham nhũng tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
Icon  Quyết định về việc Ban hành Quy chế tiếp nhận, quản lý và xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về chi phí không chính thức
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum