Đăng nhập
Thứ 2, ngày 27 tháng 3 năm 2023 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
8349996
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2022
1/10/2023 3:55:08 PM     
Chiều ngày 09/01/2023, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC, NLĐ) năm 2022 nhằm tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Tham gia Hội nghị có lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo các phòng, đơn vị và hơn 60 công chức, viên chức và người lao động thuộc Văn phòng. Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự, phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2022
Quang cảnh Hội nghị

Năm 2022, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, công tác tham mưu, phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh của Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, nổi bật trên các lĩnh vực như: Công tác phối hợp tham mưu xây dựng các chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, quy trình, quy chế hoạt động; xúc tiến đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; thu ngân sách nhà nước; cải cách thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số...

Văn phòng UBND tỉnh đã bám sát quy chế làm việc và yêu cầu của lãnh đạo UBND tỉnh, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp, chủ động nghiên cứu xử lý hơn 46 ngàn văn bản đến; kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành trên 8 ngàn văn bản đi.

Hoạt động tham mưu công tác kiểm soát TTHC, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải TTHC tiếp tục được tăng cường; cung cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh 1.339 dịch vụ công trực tuyến, tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia 1.289 dịch vụ công trực tuyến; Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ.

Công tác tiếp nhận và phân loại, chuyển xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cũng được thực hiện đúng theo quy định, trong đó năm 2022, đã tiếp 134 lượt/164 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; Trung tâm Dịch vụ Hành chính - Hội nghị tiếp tục quản lý, vận hành 02 Tòa nhà theo đúng phương án vận hành đã phê duyệt.

Trong công tác bảo đảm thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã được cải thiện, nâng cao chất lượng thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh với 3.478 tin bài với 1.820 văn bản chỉ đạo; thông tin luôn chính xác, nhanh đã  góp phần giúp đồng thuận xã hội.

Với những kết quả đạt được, năm 2022 Văn phòng có 6 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, 80 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 10 cá nhân được công nhận Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và 6 cá nhân đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, Văn phòng UBND tỉnh xác định kịp thời tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND dân tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện tốt Chương trình công tác toàn khóa của Tỉnh ủy, Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của UBND tỉnh; phấn đấu đạt và vượt mức các chỉ tiêu để ra; Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp cải thiện các chỉ số CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thuộc trách nhiệm của Văn phòng. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ kiểm tra của Chủ tịch UBND tỉnh để kịp thời theo dõi, đôn đốc, báo cáo tiến độ thực hiện các kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ năng lực, chuyên môn của đội ngũ CBCCVC trong cơ quan, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương kết quả mà Văn phòng UBND tỉnh đã đạt được trong năm 2022, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH của tỉnh.

Về nhiệm vụ trong năm 2023, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Văn phòng UBND tỉnh cần nỗ lực cao hơn, quyết liệt hơn nữa; phát huy kết quả đạt được trong năm 2022, CBCCVC cơ quan Văn phòng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác tham mưu, không ngừng học hỏi, nghiên cứu, phối hợp để nâng cao chất lượng các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra; có xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế đã được chỉ ra trong năm 2022; bám sát chương trình công tác toàn khóa để tham mưu kịp thời, chất lượng; trong đó tập trung cho công tác chuyển đổi số, cải cách TTHC, công tác phối hợp giữa các phòng trong Văn phòng, công tác phối hợp giữa Văn phòng với các sở, ngành, địa phương; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng để đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; công tác phát triển đảng viên và công tác đào tạo lý luận chính trị trong CBCCVC thuộc cơ quan Văn phòng; đồng thời tiếp tục quan tâm đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ CBCCVC, NLĐ thuộc cơ quan Văn phòng.

Ngoài ra, Hội nghị tín nhiệm bầu 03 đồng đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2025 và thông qua Nghị quyết Văn phòng năm 2023 với nhiều các chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2023. 

Đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu bế mạc Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Trình - Chánh Văn phòng UBND tỉnh kêu gọi toàn thể CBCCVC, NLĐ phát huy những kết quả đã được, khắc phục các khuyết điểm, yếu kém, tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, đi đầu gương mẫu, tiên phong, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được biểu quyết thông qua với tinh thần kết quả thực hiện nhiệm vụ năm sau cao hơn năm trước./.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Chi bộ 1 tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới
Icon  Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng trên địa bàn tỉnh
Icon  Tăng cường công tác phòng, trừ sinh vật hại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Triển khai thực hiện Chương trình số 40-CTr/TU ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI
Icon  Tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh
Icon  Ủy quyền việc phê duyệt giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn các huyện, thành phố thuộc tỉnh Kon Tum
Icon  Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân năm 2023
Icon  Triển khai công tác an sinh xã hội dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
Icon  Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo chí, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay
Icon  Thực hiện nội dung 09 thuộc thành phần số 02 và nội dung 02 thuộc thành phần số 08 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn; Điện thoại: 02603861320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình văn Duẩn; Email:trinhvanduan@kontum.gov.vn; Điện thoại:0984582369