Đăng nhập
Thứ 4, ngày 28 tháng 2 năm 2024 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9677932
THÔNG BÁO
Thông báo nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2022.
12/7/2022 7:22:49 AM     
Ngày 06/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 351/TB-UBND về nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2022.

Thực hiện Quy chế làm việc, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2022 với nội dung, thành phần, địa điểm và thời gian cụ thể như sau:

1. Nội dung: (1) Báo cáo chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2022(2) Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình công tác trọng tâm và tình hình thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 11 năm 2022(3) Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án chính sách Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2030; (4) Dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023; (5) Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; (6) Dự thảo Quyết định Quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên và Bảng giá tính thuế các loại lâm sản rừng trồng, vườn trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023; (7) Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hoá giống nhau năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; (8) Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum; (9) Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum; (10) Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; (11) Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành định mức công tác xây dựng gạch không nung (gạch bê tông xi măng cốt liệu) trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2. Thành phần dự họp:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thủ trưởng các đơn vị (chỉ tham dự phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội): Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Kho Bạc Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Kon Tum, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Kon Tum, Cục Thống kê tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục thuế tỉnh.

- Phóng viên: Đài phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng thông tin điện tử tỉnh (dự và đưa tin).

3. Thời gian, địa điểm: 14h00 ngày 09 tháng 12 năm 2022 (thứ sáu) tại Hội trường lớn, Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Tổ chức thực hiện:

a) Thủ trưởng đơn vị chủ trì có nội dung trình phiên họp: chuẩn bị nội dung, tham dự, trình bày nội dung tại Phiên họp theo đúng ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 538/UBND-KTTH ngày 26 tháng 02 năm 2020; hoàn thành và gửi nội dung về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất trước 09h00 ngày 07 tháng 12 năm 2022 để tổng hợp.

b) Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp, chuẩn bị chu đáo nội dung Phiên họp để Ủy ban nhân dân tỉnh thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Các cơ quan, đơn vị: Tham dự đúng thành phần và xác nhận tham dự trước 09h00 ngày 08 tháng 12 năm 2022 qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Phòng Hành chính - Quản trị; email: kontum@chinhphu.vn hoặc số điện thoại: 0924343677); Thường xuyên truy cập và sử dụng tài liệu Phiên họp được đăng tải tại mục "Tài liệu họp" trên Cổng thông tin điện tử tỉnh (https://kontum.gov.vn) để nghiên cứu và tham gia ý kiến tại Phiên họp; Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Thông báo nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2022
Icon  Triển khai tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và Giải báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương” năm 2022
Icon  Chấp hành Luật Giao thông đường bộ, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.
Icon  Triển khai thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Phiên họp thứ 15 về công tác phòng, chống dịch COVID-19
Icon  Kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tham nhũng tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
Icon  Quyết định về việc Ban hành Quy chế tiếp nhận, quản lý và xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về chi phí không chính thức
Icon  Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 160/QĐ-CVP ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công nhiệm vụ công tác của Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Icon  Tuyên truyền một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn tỉnh
Icon  Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh (24/4/1972 - 24/4/2022) và kỷ niệm 47 năm Ngày giải phòng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)
Icon  Thông báo sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum.
Thông báo

Best Replica Watches audemars piguet replica

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum