Đăng nhập
Chủ nhật, ngày 27 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
7764424
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Triển khai thực hiện Nghị quyết 623/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
11/24/2022 8:53:10 AM     
Ngày 23/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3982/UBND-TD về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 623/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện các nội dung sau:

Tổ chức, rà soát, đánh giá lại toàn bộ các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của cơ quan, địa phương mình; nhất là quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo; quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các văn bản luật của cơ quan cấp trên và phù hợp với thực tiễn của cơ quan, địa phương mình.

Nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, nhất là đối với trách nhiệm tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, linh hoạt trong phương thức tổ chức tiếp công dân định kỳ, nhằm phát huy tối đa hiệu quả tiếp công dân gắn với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phấn đấu đạt tỷ lệ 100% người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp tiếp công dân định kỳ đầy đủ theo quy định kể từ năm 2023; quan tâm hơn nữa và có chế độ đãi ngộ thỏa đáng đối với đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan có trách nhiệm trong việc tổ chức, thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân; nhất là, sự phối hợp giữa cơ quan hành chính với cơ quan tư pháp, triển khai rộng rãi mô hình luật sư tư vấn miễn phí tại Ban Tiếp công dân của các huyện, thành phố.

Tăng cường hoạt động thanh tra công vụ về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền trong việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Coi đây là kênh thông tin quan trọng để kiểm tra, đánh giá tính khả thi của chính sách, pháp luật, hiệu quả quản lý nhà nước và cũng là phương thức hữu hiệu nhằm tiếp tục củng cố mối quan hệ giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực quản lý đất đai, môi trường, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, quản lý đô thị và các vấn đề mới nảy sinh được dư luận và nhân dân quan tâm, nhằm hạn chế tối đa việc phát sinh khiếu nại, tố cáo.

Chấp hành nghiêm túc Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính. Yêu cầu người đứng đầu các cơ quan hành chính thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Tố tụng hành chính, nhất là về trách nhiệm tham gia phiên tòa, đối thoại, giải thích; cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu có liên quan đến quyết định hành chính bị khởi kiện, thi hành nghiêm túc các bản án, quyết định của Tòa án; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính; nâng cao chất lượng, bảo đảm việc ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính tuân thủ đúng quy định của pháp luật, hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo.

Chủ động phối hợp với Công an các huyện, thành phố tham gia vào việc giải quyết khiếu kiện, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự nhằm tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị có liên quan phát hiện, ngăn chặn kịp thời những trường hợp lợi dụng quyền tự do dân chủ để lôi kéo, kích động người khiếu kiện gây mất trật tự công cộng.

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thi hành kết luận giải quyết tố cáo và xử lý nghiêm minh đối với cán bộ có vi phạm được phát hiện qua công tác giải quyết tố cáo.

Tập trung rà soát, xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Trong đó, lưu ý các vụ việc đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo kiểm tra, rà soát theo kế hoạch của Thanh tra Chính phủ và có ý kiến chỉ đạo giải quyết, nhưng đến nay công dân vẫn tiếp tục khiếu kiện.

Tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức thường xuyên làm việc, tiếp xúc với người dân; đổi mới hình thức và lựa chọn nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu quả. Quan tâm thực hiện đúng, đầy đủ chế độ bồi dưỡng cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, các trang thiết bị phục vụ công tác tiếp công dân tại các Trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân khang trang, thuận lợi, có phòng Tiếp công dân riêng và trang bị các thiết bị làm việc cần thiết phục vụ cho việc tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân./.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn tỉnh.
Icon  Tăng cường công tác quản lý buôn bán, sử dụng thuốc thú y thủy sản trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh
Icon  Tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh
Icon  Thành lập Ban Chỉ đạo cải thiện, nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Kon Tum
Icon  Chấn chỉnh tình trạng giải quyết hồ sơ quá hạn trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh
Icon  Triển khai thực hiện Chương trình số 39-CTr/TU ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
Icon  Triển khai Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 05/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Icon  Chi bộ 3 tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới
Icon  Tăng cường công tác phòng, chống bệnh Dại
Icon  Tăng cường triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Đăng Trình - Phó Chánh Văn phòng Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum phụ trách. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.