Đăng nhập
Thứ 3, ngày 27 tháng 2 năm 2024 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9675306
THÔNG BÁO
Thông báo nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2022
10/25/2022 7:21:17 AM     
Ngày 24/10/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 308/TB-UBND về nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2022.

Thực hiện Quy chế làm việc, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2022 với nội dung, thành phần, địa điểm và thời gian cụ thể như sau:

1. Nội dung:

(1) Báo cáo chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2022 (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị).

(2) Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình công tác trọng tâm và tình hình thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 10 năm 2022 (Tổ trưởng Tổ kiểm tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị).

(3) Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án chính sách Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2030 (Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

(4) Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi Điều 2 Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị).

(5) Dự thảo Tờ trình Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương để thực hiện một số nội dung, công việc thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị).

(6) Dự thảo Tờ trình Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh “Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quy định vùng nuôi chim Yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum” (Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị).

(7) Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng một số giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị).

(8) Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (Giám đốc Sở Nội vụ chuẩn bị)

 (9) Dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Giám đốc Sở Y tế chuẩn bị).

(10) Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thang điểm áp dụng bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị).

2. Thành phần dự họp:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thủ trưởng các đơn vị (chỉ tham dự phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội): Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Kho Bạc Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Kon Tum, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Kon Tum, Cục Thống kê tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục thuế tỉnh.

- Phóng viên: Đài phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng thông tin điện tử tỉnh (dự và đưa tin).

3. Thời gian, địa điểm: 14h00 ngày 28 tháng 10 năm 2022 (thứ sáu) tại Hội trường lớn, Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Tổ chức thực hiện:

a) Thủ trưởng đơn vị chủ trì có nội dung trình phiên họp: chuẩn bị nội dung, tham dự, trình bày nội dung tại Phiên họp theo đúng ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 538/UBND-KTTH ngày 26 tháng 02 năm 2020; hoàn thành và gửi nội dung về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất trước 09h00 ngày 25 tháng 10 năm 2022 để tổng hợp.

b) Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp, chuẩn bị chu đáo nội dung Phiên họp để Ủy ban nhân dân tỉnh thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Các cơ quan, đơn vị: Tham dự đúng thành phần và xác nhận tham dự trước 08h00 ngày 27 tháng 10 năm 2022 qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Phòng Hành chính - Quản trị; email: kontum@chinhphu.vn hoặc số điện thoại: 0924343677); Thường xuyên truy cập và sử dụng tài liệu Phiên họp được đăng tải tại mục "Tài liệu họp" trên Cổng thông tin điện tử tỉnh (https://kontum.gov.vn) để nghiên cứu và tham gia ý kiến tại Phiên họp; Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

 

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Triển khai tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và Giải báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương” năm 2022
Icon  Chấp hành Luật Giao thông đường bộ, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.
Icon  Triển khai thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Phiên họp thứ 15 về công tác phòng, chống dịch COVID-19
Icon  Kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tham nhũng tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
Icon  Quyết định về việc Ban hành Quy chế tiếp nhận, quản lý và xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về chi phí không chính thức
Icon  Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 160/QĐ-CVP ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công nhiệm vụ công tác của Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Icon  Tuyên truyền một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn tỉnh
Icon  Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh (24/4/1972 - 24/4/2022) và kỷ niệm 47 năm Ngày giải phòng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)
Icon  Thông báo sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum.
Icon  Thông báo nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Thông báo

Best Replica Watches audemars piguet replica

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum