Đăng nhập
Thứ 5, ngày 25 tháng 4 năm 2024 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9966397
THÔNG BÁO
Triển khai thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Phiên họp thứ 15 về công tác phòng, chống dịch COVID-19
8/1/2022 9:04:11 AM     
Thực hiện Công văn số 2332/UBND-KGVX ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Phiên họp thứ 15; ngày 28/7, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 2774/VP-HCQT yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện nghiêm túc nội dung sau:

1. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước dịch bệnh; tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng chống dịch COVID-19, Kế hoạch số 922/KH-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Nghị quyết số 38/NQ-CP của Chính phủ; thực hiện nghiêm, linh hoạt, hiệu quả 3 trụ cột phòng, chống dịch (xét nghiệm, cách ly, điều trị) và công thức: 2K (Khẩu trang, Khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức và các biện pháp khác.

2. Tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo theo Thông báo số 205/TB-VPCP ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Phiên họp thứ 15 về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

3. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả công tác phòng, chống các dịch bệnh tại Văn phòng; công tác truyền thông về tác dụng, hiệu quả của vắc xin, vai trò của ý thức mỗi công chức, viên chức và người lao động, cảnh báo về mức độ nguy hiểm của các biến chủng mới... theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Thông báo số 205/TB-VPCP nêu trên và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các Văn bản: số 2260/UBND-KGVX ngày 15 tháng 7 năm 2022, số 2200/UBND-KGVX ngày 11 tháng 7 năm 2022, số 1686/UBND-KGVX ngày 02 tháng 6 năm 2022, số 2055/UBND-KGVX ngày 30 tháng 6 năm 2022, số 1926/UBND-KGVX ngày 21 tháng 6 năm 2022..., các văn bản khác có liên quan.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tham nhũng tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
Icon  Quyết định về việc Ban hành Quy chế tiếp nhận, quản lý và xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về chi phí không chính thức
Icon  Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 160/QĐ-CVP ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công nhiệm vụ công tác của Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Icon  Tuyên truyền một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn tỉnh
Icon  Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh (24/4/1972 - 24/4/2022) và kỷ niệm 47 năm Ngày giải phòng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)
Icon  Thông báo sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum.
Icon  Thông báo nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Icon  Lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh Kon Tum tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh trong năm 2022.
Icon  Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong quý I và cả năm 2021
Icon  Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum năm 2021
Thông báo

Best Replica Watches audemars piguet replica

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
Chung nhan Tin Nhiem Mang