Đăng nhập
Thứ 4, ngày 28 tháng 2 năm 2024 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9675486
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết Dengue
5/13/2022 8:43:11 AM     
Ngày 09/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1348/UBND-KGVX về việc tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết Dengue.

Dự báo trong thời gian tới, số mắc sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng do đang bắt đầu vào thời điểm mùa dịch. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh, không để dịch bùng phát và hạn chế tối đa số mắc, tử vong theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 2129/BYT-DP ngày 27 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân tỉnh yêu cầu:

Các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue (SXHD) trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Kế hoạch số 489/KH-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2022 về phòng, chống dịch bệnh SXHD năm 2022 và Văn bản số 910/UBND-KGVX ngày 01 tháng 4 năm 2022 về việc chủ động tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết Dengue.

Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan ban hành Kế hoạch và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống SXHD lần thứ 12 (15/6/2022) và triển khai các hoạt động thiết thực nhằm truyền thông phòng, chống SXHD trước mùa dịch, phát huy vai trò của chính quyền, ban ngành, đoàn thể, người dân tích cực tham gia vào công tác phòng, chống SXHD; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai giám sát chặt chẽ việc xử lý triệt để ổ dịch SXHD tại địa phương. Tổ chức phun hóa chất 100% các hộ gia đình thuộc khu vực ổ dịch. Đảm bảo phun hóa chất đúng kỹ thuật, đánh giá chỉ số véc tơ trước và sau phun để có chỉ định phun cụ thể. Xác định khu vực có nguy cơ cao để tổ chức phun hóa chất diệt muỗi chủ động phòng, chống  SXHD; Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong do SXHD, đặc biệt tại các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân, tránh tình trạng bệnh nhân không được tư vấn, cấp cứu, điều trị và chuyển tuyến kịp thời, đồng thời có kế hoạch phân tuyến điều trị, hỗ trợ tuyến dưới, tránh tình trạnh quá tải bệnh viện; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, giám sát, lồng ghép công tác chỉ đạo phòng, chống dịch SXHD tại các điểm nóng, các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch với công tác phòng, chống COVID-19, hỗ trợ tuyến dưới trong công tác phòng, chống dịch.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng Thông tin điện tử tỉnh: Phối hợp với Sở Y tế tăng cường truyền thông phòng, chống dịch bệnh SXHD, lồng ghép với truyền thông phòng, chống COVID-19 và các hoạt động khác để người dân hưởng ứng tích cực các biện pháp phòng bệnh cho cá nhân và cộng đồng, chủ động tham gia thu dọn vật dụng phế thải chứa nước đọng, nơi lăng quăng/bọ gậy, muỗi phát tiển, đậy kín nắp và thả cá vào bể, các dụng cụ chứa nước sinh hoạt.

Sở Tài chính: Căn cứ Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh SXHD năm 2022, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí triển khai các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết theo đúng quy định.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Giao trách nhiệm cụ thể cho Ủy ban nhân dân cấp xã, các phòng, ban liên quan và huy động các tổ chức chính trị xã hội phối hợp với ngành Y tế triển khai Chiến dịch vệ sinh môi trường - diệt lăng quăng/bọ gậy đảm bảo tất cả các hộ gia đình tại vùng có dịch và có nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát các bể, dụng cụ chứa nước, các vật dụng, đồ phế thải, nơi sinh sản của muỗi, các ổ bỏ gậy nguồn để tiến hành các hình thức tiêu diệt lăng quăng/bọ gậy.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Chi bộ 5 tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới
Icon  Chi bộ 3 Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Icon  Tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa.
Icon  Đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2022 trên địa bàn tỉnh
Icon  Đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch dịp nghỉ Lễ 30 tháng 4 và 01 tháng 5 trên địa bàn tỉnh
Icon  Tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh
Icon  Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch và tăng cường quản lý về thuốc điều trị COVID-19
Icon  Tăng cường triển khai các biện pháp hành chính phòng, chống dịch COVID-19
Icon  Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham dự họp góp ý, hoàn thiện Dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố Trung ương
Icon  Tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Thông báo

Best Replica Watches audemars piguet replica

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum