Đăng nhập
Thứ 4, ngày 28 tháng 2 năm 2024 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9675396
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh
4/14/2022 8:13:19 AM     
Thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBQGVTE ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban quốc gia về trẻ em Việt Nam về tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em; ngày 13/4/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1020/UBND-KGVX về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tập trung thực hiện nghiêm các giải pháp nhằm bảo vệ trẻ em; phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban quốc gia về trẻ em Việt Nam tại Văn bản nêu trên.

Báo cáo kịp thời nguyên nhân; các biện pháp khắc phục, phòng ngừa và tình hình xử lý đối với các vụ việc xâm hại, tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em xảy ra tại đơn vị, địa phương (nếu có), gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, tổng hợp báo cáo chung.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường phối hợp liên ngành trong chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống tai nạn, thương tích; phòng, chống đuối nước trẻ em. Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống tai nạn, thương tích, tai nạn đuối nước trẻ em.

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan theo dõi, kịp thời chỉ đạo xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với các vụ việc xâm hại trẻ em; tai nạn thương tích và tai nạn đuối nước gây tử vong trẻ em.

Theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban quốc gia về trẻ em Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch và tăng cường quản lý về thuốc điều trị COVID-19
Icon  Tăng cường triển khai các biện pháp hành chính phòng, chống dịch COVID-19
Icon  Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham dự họp góp ý, hoàn thiện Dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố Trung ương
Icon  Tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Icon  Đại hội Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2024
Icon  Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng năm 2021, gắn với tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022
Icon  Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2022
Icon  Quy định các biện pháp hành chính phòng, chống dịch COVID-19 đáp ứng với cấp độ 1 trên địa bàn tỉnh
Icon  Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Kon Tum
Icon  Triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
Thông báo

Best Replica Watches audemars piguet replica

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum