Đăng nhập
Thứ 4, ngày 28 tháng 2 năm 2024 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9675365
THÔNG BÁO
Thông báo sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum.
4/6/2022 8:14:46 AM     
Ngày 05/4/2022, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1168/VP-TTHCC về việc thông báo sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum.

Triển khai các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau:

1. Kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2022, tỉnh Kon Tum chính thức sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum; là hệ thống được tạo thành trên cơ sở Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Kon Tum.

- Tên miền tra cứu thông tin thủ tục hành chính, tra cứu dịch vụ công trực tuyến, tra cứu tiến trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và nộp hồ sơ thủ tục hành chính bằng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến dành cho các tổ chức, cá nhân, người dân, doanh nghiệp: dichvucong.kontum.gov.vn

- Tên miền truy cập đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 03 cấp (tỉnh, huyện, xã); các cơ quan chuyên môn và các đơn vị trực thuộc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh: motcua.kontum.gov.vn. Tên đăng nhập của người dùng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương được sử dụng theo tài khoản đang sử dụng của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử; mật khẩu mặc định là "Vnpt@123". Người dùng truy cập và đổi mật khẩu sau lần đăng nhập đầu tiên.

2. Đối với các hồ sơ thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh được tiếp nhận trước ngày 11 tháng 4 năm 2022 nhưng chưa xử lý xong hoặc chưa trả kết quả cho tổ chức, cá nhân, thì được tiếp tục xử lý giải quyết hồ sơ đến khi trả kết quả theo quy định tại tên miền: hanhchinhcong.kontum.gov.vn; tên miền này chỉ có chức năng xử lý các hồ sơ đã được tiếp nhận, có hạn xử lý trước ngày 11 tháng 4 năm 2022, không có chức năng tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính mới.

3. Đối với triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính: Thực hiện đồng thời với việc chính thức sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum từ ngày 12 tháng 4 năm 2022.

4. Đối với việc cấu hình tài khoản thụ hưởng phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính khi tổ chức, cá nhân thanh toán trực tuyến:

- Viễn thông Kon Tum rà soát, cấu hình các tài khoản thụ hưởng phí, lệ phí của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh đã được các đơn vị đăng ký và đang sử dụng theo Công văn số 3313/UBND-TTHCC ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh để cập nhật vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện làm đầu mối tổng hợp thông tin về tài khoản thụ hưởng phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính (tài khoản ngân hàng hoặc kho bạc) của các phòng chuyên môn thuộc huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã (thông tin gồm: Tên đơn vị; Số tài khoản; Tên tài khoản; Tên ngân hàng / Tên kho bạc). Gửi kỹ thuật Viễn thông Kon Tum (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) để cấu hình tài khoản thụ hưởng phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính khi tổ chức, cá nhân thanh toán trực tuyến.

 

 

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Thông báo nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Icon  Lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh Kon Tum tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh trong năm 2022.
Icon  Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong quý I và cả năm 2021
Icon  Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum năm 2021
Icon  Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2021
Icon  Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19
Icon  Tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum (12/12/1931-12/12/2021)”
Icon  Thông báo tuyển dụng viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum năm 2021
Icon  Triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”
Icon  Đẩy mạnh tuyên truyền giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum năm 2021
Thông báo

Best Replica Watches audemars piguet replica

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum