Đăng nhập
Thứ 5, ngày 5 tháng 10 năm 2023 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9022590
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT
BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 3 - NĂM 2021
1/27/2021 3:13:07 PM     
Từ ngày 18/01 năm 2021 đến ngày 22/01 năm 2021

1.Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ:

2.Bộ, ngành Trung ương:

- Thông tư 44/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Định mức xây dựng công trình bưu chính, viễn thông. Xem tại đây.

- Thông tư 150/2020/TT-BCA của Bộ Công an quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành. Xem tại đây.

- Thông tư 46/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Định mức khảo sát đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát tần số vô tuyến điện. Xem tại đây.

- Thông tư 148/2020/TT-BCA của Bộ Công an về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 57/2015/TT-BCA ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Xem tại đây.

- Thông tư 47/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Định mức khảo sát để lập thiết kế - dự toán công trình bưu chính, viễn thông. Xem tại đây.

- Thông tư 147/2020/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Xem tại đây.

- Thông tư 45/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Định mức khảo sát để lập dự án công trình bưu chính, viễn thông. Xem tại đây

 

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 2 - NĂM 2021
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 1 - NĂM 2021
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 50 - NĂM 2020
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 49 - NĂM 2020
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 48 - NĂM 2020
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 47 - NĂM 2020
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 46 - NĂM 2020
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 45 - NĂM 2020
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 44 - NĂM 2020
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 43 - NĂM 2020
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum