Đăng nhập
Thứ 7, ngày 23 tháng 10 năm 2021 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
5737616
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
12/6/2020 10:02:52 AM     
Ngày 04/12, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh COVID- 19 trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch trong nước vẫn luôn thường trực; một số nơi bắt đầu xuất hiện tâm lý chủ quan; không thực hiện đúng, đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp, biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Thủ trưởng các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đặc biệt là Văn bản số 4455/UBND-KGVX ngày 02 tháng 12 năm 2020.

Tiếp tục thực hiện nghiêm việc kiểm soát chặt chẽ nguồn lây từ bên ngoài vào địa bàn tỉnh (qua cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, qua đường biên giới, các địa phương khác đến); phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời, khoanh vùng dập dịch triệt để, điều trị hiệu quả nếu xuất hiện trường hợp nghi nghờ/mắc COVID-19; tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bình tĩnh ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra.

Chỉ đạo thực hiện yêu cầu 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế) trong phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Trước hết là việc đeo khẩu trang bắt buộc nơi công cộng; thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và khử khuẩn tại các khu vực cách ly, các khu dân cư tập trung, nơi công cộng như: Chợ, siêu thị, trường học, cơ sở sản xuất, bến xe…, trên các phương tiện giao thông công cộng, đặc biệt là tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Giao Sở Y tế hướng dẫn cụ thể các trường hợp bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng theo quy định.

Ngành Công an, Y tế, Ủy ban nhân dân các cấp: Thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở… vi phạm quy định đeo khẩu trang nơi cộng cộng; xử lý các cá nhân vi phạm theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế. Báo cáo kết quả xử lý vi phạm định kỳ hàng tháng về Sở Y tế tổng hợp, theo dõi và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tạm dừng các hoạt động, sự kiện có tập trung đông người khi không cần thiết, trường hợp tổ chức thì phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt… theo đúng quy định. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương khi tổ chức các sự kiện, hoạt động có tiếp xúc với người đến từ nước ngoài, nhất là từ các nước có nguy cơ cao phải có ý kiến của Sở Y tế.

Tăng cường sử dụng thanh toán trực tuyến, dịch vụ công trực tuyến…

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, quyết liệt đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra, nhất là các biện pháp như đeo khẩu trang, khử khuẩn và tại các nơi có nguy cơ cao xảy ra lây nhiễm dịch bệnh; thường xuyên tổ chức, kiểm tra, xử lý trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị, các cơ sở vi phạm, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, các ngành, đơn vị liên quan chỉ đạo các cơ sở lưu trú, trường học, cơ sở khám chữa bệnh thường xuyên tự đánh giá việc thực hiện các yêu cầu, hướng dẫn phòng chống dịch, công khai kết quả tự đánh giá trên hệ thống bản đồ chống dịch.

Tổ chức và chỉ đạo nghiêm túc, chặt chẽ Ủy ban nhân dân cấp xã, các Tổ công tác cộng đồng phòng chống dịch bệnh quản lý chặt chẽ các hộ dân được phân công phụ trách, tăng cường trách nhiệm với nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Sở Y tế, yêu cầu người dân trên địa bàn có đến/ở/về từ thành phố Hồ Chí Minh cần phải khai báo y tế tại cơ sở y tế gần nhất.

Tổ chức cách ly y tế, theo dõi, giám sát tại cộng đồng đúng quy định các đối tượng theo các văn bản cập nhật cách ly của Sở Y tế, nhất là thực hiện quản lý nghiêm ngặt, chặt chẽ, đúng quy định các trường hợp cách ly y tế tại nhà.

Trường hợp xảy ra lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cần khẩn trương đề xuất và thực hiện giãn cách xã hội đối với các khu vực có nguy cơ cao, được khoanh vùng hợp lý; không nên áp dụng giãn cách xã hội tràn lan ở phạm vi rộng ảnh hưởng xấu đến đời sống Nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tình trạng dịch bệnh lây lan trong cộng đồng trên địa bàn quản lý.

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tiếp tục tăng cường quản lý biên giới, quản lý chặt chẽ các hoạt động nhập cảnh, ngăn chặn triệt để các trường hợp nhập cảnh trái phép; Mọi trường hợp nhập cảnh đều phải cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly do quân đội quản lý và các cơ sở cách ly dân sự đủ điều kiện do các địa phương quản lý, yêu cầu đúng quy trình, quy định, thời gian cách ly.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý cơ sở cách ly phải tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ cơ sở cách ly và người được cách ly theo đúng quy định của Bộ Y tế; chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lây nhiễm chéo (giữa các buồng/phòng cách ly với nhau; người phục vụ…) hoặc lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Tổ chức kiểm tra y tế, thực hiện quy trình nhập cảnh đúng quy định. Kiểm tra chặt chẽ các trường hợp yêu cầu phải có xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh. Ban Quản lý cửa khẩu Quốc tế Bờ Y chịu trách nhiệm trong việc giao đối tượng cách ly cho đúng cơ quan, đơn vị nhận (đối với đối tượng về cách ly tại các tỉnh khác, phải giao đối tượng cách ly cho cơ quan, đơn vị được Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh nơi cách ly cho phép nhận).

4. Sở Y tế: Tiếp tục bảo đảm năng lực cho hệ thống y tế cả về tinh thần, đề cao cảnh giác và luôn sẵn sàng đi đầu, ứng phó mọi tình huống dịch bệnh, nâng cao năng lực khám, điều trị, khả năng truy vết, xét nghiệm nhanh, trước mắt là nhằm bảo đảm an toàn cho các sự kiện chính trị quan trọng; Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện chế độ công tác với tinh thần sẵn sàng ứng phó mọi tình huống dịch bệnh; Tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở cách ly tập trung (kể cả khách sạn), cách ly điều trị chấn chỉnh kịp thời thiếu sót, đề nghị tạm dừng hoạt động nếu không đủ điều kiện theo quy định.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản số 5210/BGDĐT-GDTC ngày 02 tháng 12 năm 2020.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, các cơ quan báo chí, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan: Tiếp tục tăng cường mạnh mẽ truyền thông về phòng chống dịch COVID-19, trong đó nhằm phổ cập tinh thần không chủ quan đối với dịch bệnh cho mọi tổ chức, cá nhân; hướng dẫn người dân đề cao cảnh giác, ngăn chặn các thông tin tiêu cực, bịa đặt gây tâm lý hoang mang trong Nhân dân; Tuyên truyền việc thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế, chú trọng việc đeo khẩu trang và khử khuẩn; các hình thức xử lý vi phạm để người dân nhận thức và chấp hành đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Trong đó, yêu cầu các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên cần nghiêm túc chấp hành và làm gương để vận động người dân thực hiện.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: Phối hợp với chính quyền các cấp tăng cường vận động Nhân dân nâng cao ý thức tự giác, tích cực tham gia phòng, chống dịch.

Yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện. Giao Sở Y tế theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định./.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới
Icon  Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tuần từ ngày 23-27/11/2020
Icon  Giải bóng đá mini Petrolimex Kon Tum năm 2020
Icon  Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tuần từ ngày 16-20/11/2020
Icon  Thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020
Icon  Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh.
Icon  Đoàn công chức, viên chức thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh thăm quan và làm việc tại Trung tâm điều hành thông minh tỉnh
Icon  Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tuần từ ngày 09-13/11/2020
Icon  Đoàn cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục thăm quan Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Kon Tum
Icon  Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tuần từ ngày 02-06/11/2020
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.