Đăng nhập
Thứ 5, ngày 2 tháng 12 năm 2021 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
5892870
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020
11/20/2020 7:41:58 AM     
Ngày 20/11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 803/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020.

Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020 (viết tắt là Hội đồng), thành phần gồm: Chủ tịch Hội đồng Ông Nguyễn Hữu Tháp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Phó Chủ tịch Hội đồng Ông Nguyễn Văn Lân, Giám đốc Sở Nội vụ.

Các Ủy viên: Ông Đặng Luận, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Ông Đặng Quang Hà, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, kiêm Thư ký Hội đồng; Ông Đậu Đình Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Hành chính - Quản trị, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của Hội đồng; Hội đồng sử dụng con dấu và tài khoản của Sở Nội vụ để triển khai thực hiện nhiệm vụ và được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng ký. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Hội đồng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và đảm bảo các nguyên tắc làm việc theo quy định tại khoản 2 Điều 7, Văn bản hợp nhất số 02/NĐHN-BNV ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Nội vụ và Điều 2 của Quy chế tổ chức thi tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BNV ngày 03 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh.
Icon  Đoàn công chức, viên chức thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh thăm quan và làm việc tại Trung tâm điều hành thông minh tỉnh
Icon  Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tuần từ ngày 09-13/11/2020
Icon  Đoàn cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục thăm quan Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Kon Tum
Icon  Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tuần từ ngày 02-06/11/2020
Icon  Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị công tác viên Cổng Thông tin điện tử năm 2020
Icon  Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải quyết TTHC liên quan đến việc chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế về đất đai
Icon  Tập trung phòng, chống, ứng phó bão số 9 và mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất
Icon  Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh mùa Đông Xuân trên địa bàn tỉnh.
Icon  Chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.