Đăng nhập
Thứ 5, ngày 2 tháng 12 năm 2021 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
5892807
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh.
11/20/2020 7:30:56 AM     
Ngày 17/11, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 4303/UBND-NNTN về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

Tổ chức, thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thủy sản trên địa bàn. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, kiểm soát, chấp hành quy định của pháp luật về khai thác thủy sản, bảo vệ nguồn lợi thủy sản ....

Khuyến khích phát triển nuôi, tiêu thụ các loại thủy sản bản địa có giá trị kinh tế để phát huy tiềm năng lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương; khuyến cáo người nuôi thường xuyên theo dõi diễn biến điều kiện tự nhiên, tình trạng sức khỏe thủy sản nuôi và các yếu tố môi trường nhằm phát hiện kịp thời các hiện tượng bất thường để có biện pháp xử lý phù hợp.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tập huấn kiến thức về thủy sản; bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản theo quy định; Hướng dẫn, hỗ trợ Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, người dân tổ chức thực hiện quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; phát triển nuôi, tiêu thụ các loại thủy sản bản địa có giá trị kinh tế để phát huy tiềm năng lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương; Hướng dẫn người nuôi lồng/bè thực hiện đăng ký nuôi lồng bè theo Điều 36 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; thực  hiện các quy định về nuôi cá lồng bè và nước ngọt theo Quy chuẩn Việt Nam 01-80:2011/BNNPTNT “Cơ sở nuôi trồng thủy sản thương phẩm - Điều kiện vệ sinh thú y”; Quy chuẩn Việt Nam 02-22:2015/BNNPTNT về “Cơ sở nuôi cá lồng/bè nước ngọt - Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường”; Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, hướng dẫn việc lập thủ tục cho thuê đất có mặt nước để nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật liên quan về thủy sản, đất đai, môi trường và các văn bản pháp luật liên quan; Nghiên cứu, tham mưu tổ chức xây dựng chuỗi liên kết để sản xuất các sản phẩm cá lồng trên hồ chứa có chất lượng, an toàn và truy xuất nguồn gốc; Nghiên cứu triển khai mô hình Đồng quản lý nghề cá trên các hồ chứa để quản lý tốt nguồn lợi thủy sản gắn phát triển du lịch cộng đồng nghề cá.

Rà soát, xây dựng Kế hoạch quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản của địa phương theo đúng hướng dẫn của Tổng cục Thủy sản (Về tiêu chí lựa chọn vùng, điểm, thông số, tần suất, phương pháp và bản tin quan trắc môi trường; cung cấp thông tin, dữ liệu về quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản...) và quy định tại Điều 9 Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản; gửi dự thảo Kế hoạch lấy ý kiến các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, trên cơ sở đó tiếp thu, hoàn chỉnh Kế hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Đoàn công chức, viên chức thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh thăm quan và làm việc tại Trung tâm điều hành thông minh tỉnh
Icon  Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tuần từ ngày 09-13/11/2020
Icon  Đoàn cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục thăm quan Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Kon Tum
Icon  Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tuần từ ngày 02-06/11/2020
Icon  Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị công tác viên Cổng Thông tin điện tử năm 2020
Icon  Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải quyết TTHC liên quan đến việc chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế về đất đai
Icon  Tập trung phòng, chống, ứng phó bão số 9 và mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất
Icon  Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh mùa Đông Xuân trên địa bàn tỉnh.
Icon  Chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
Icon  Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả thiên tai
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.