Đăng nhập
Thứ 5, ngày 2 tháng 12 năm 2021 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
5892869
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tuần từ ngày 02-06/11/2020
11/9/2020 1:47:04 PM     
Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; Triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò; Xử lý việc tích nước trái phép tại công trình thủy điện Plei Kần; Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; Theo dõi hoạt động tổ chức vận động, quyên góp tự nguyện hỗ trợ người dân vùng bị thiên tai; Rà soát, thống kê, đánh giá thiệt hại các đợt thiên tai.... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tuần từ ngày 02-06/11/2020.
Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tuần từ ngày 02-06/11/2020

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh

 

Xét Báo cáo kết quả ra quân phát động và tổ chức truy quét công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; căn cứ vào tình hình thực tế, thường xuyên huy động lực lượng tổ chức các đợt cao điểm ra quân tuần tra, truy quét và xử lý nghiêm các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn quản lý theo quy định; mục tiêu giữ vững và phát triển diện tích rừng hiện có về diện tích và chất lượng.

 

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo lực lượng kiểm lâm khẩn trương kiểm tra, xác định rõ hành vi vi phạm, đối tượng vi phạm trong các vụ việc đã nêu; yêu cầu chủ rừng hoặc đối tượng phá rừng (nếu phát hiện) tổ chức trồng lại rừng đối với diện tích rừng bị phá trái phép theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đánh giá và xem xét xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân buông lỏng công tác quản lý, bảo vệ rừng khi để xảy ra các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn quản lý (nếu có).

 

Triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò

 

Thực hiện ý kiến của Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung các nguồn lực và khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên gia súc theo đúng quy định của Luật thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Trong đó chú trọng tổ chức ngay những biện pháp, như: Hướng dẫn người chăn nuôi chủ động giám sát gia súc, kịp thời phát hiện các trường hợp gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, báo cáo chính quyền, cơ quan thú y và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; thường xuyên tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng hoặc sử dụng vôi bột để sát trùng khu vực nuôi; chỉ nhập, tiếp nhận gia súc rõ nguồn gốc, đã qua kiểm dịch theo quy định; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định, bao gồm tiêm các loại vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc. Thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục theo hướng dẫn của ngành nông nghiệp.

 

UBND các huyện, thành phố tổ chức thống kê toàn bộ các hộ chăn nuôi gia súc trên địa bàn, kịp thời nắm bắt tình hình chăn nuôi gia súc của người dân, gửi Sở Nông nghiệp và PTNT thôn tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

 

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn các địa phương, người chăn nuôi và chủ động giám sát; trường hợp phát hiện gia súc nghi mắc bệnh Viêm da nổi cục, chủ động lấy mẫu gửi đến các phòng thử nghiệm của Cục Thú y để xét nghiệm; bố trí kinh phí chi trả phí xét nghiệm theo quy định. Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch và các giải pháp cụ thể về bệnh Viêm da nổi cục theo đúng hướng dẫn và quy định.

 

Xử lý việc tích nước trái phép tại công trình thủy điện Plei Kần (huyện Ngọc Hồi)

 

Trên cơ sở báo cáo của Sở Công Thương về việc kiểm tra tích nước trái phép tại công trình thủy điện Plei Kần, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Tấn Phát dừng ngay việc tích nước trái phép tại công trình thủy điện Plei Kần, chỉ được tích nước khi được cấp có thẩm quyền cho phép; chịu trách nhiệm trước pháp luật về an toàn tính mạng và tài sản của người dân do việc tích nước trái phép gây ra.

 

Khẩn trương phối hợp với chính quyền huyện Đăk Tô, Ngọc Hồi và các hộ dân bị ảnh hưởng, xác định lại cao trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng thủy điện Plei Kần đảm bảo không ảnh hưởng đến tài sản, hoa màu của Nhân dân về lâu dài; kiểm kê khối lượng hoa màu, tài sản bị thiệt hại bổ sung, trình cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ (bổ sung) theo quy định pháp luật, đảm bảo phù hợp thực tế, không để phát sinh khiếu kiện, khiếu nại kéo dài, vượt cấp; thực hiện bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ bị ảnh hưởng do tự ý tích nước, làm mực nước dâng cao hơn khoảng 02m so với cao trình thực hiện bồi thường. Thực hiện các cam kết của Công ty với chính quyền địa phương, sớm hoàn thành việc khắc phục đường, cầu đi vào khu sản xuất để thuận tiện việc đi lại, vận chuyển nông sản, đảm bảo an toàn cho người dân.

 

Giao UBND các huyện: Đăk Tô và Ngọc Hồi chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND thị trấn và các xã liên quan phối hợp với Công ty Cổ phần Tấn Phát xác định lại cao trình thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng thủy điện Plei Kần đảm bảo không ảnh hưởng đến tài sản, hoa màu của Nhân dân; làm cơ sở điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định pháp luật, đảm bảo phù hợp thực tế và tránh khiếu nại sau này. Thường xuyên theo dõi việc chấp hành của Công ty Cổ phần Tấn Phát tại công trình thủy điện Plei Kần, trường hợp phát hiện vụ việc tự ý tích nước thì tiến hành xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định pháp luật. Tuyên truyền, vận động người dân phối hợp trong công tác kiểm đếm, thống kê thiệt hại và không tự ý di dời mốc đền bù giải phóng mặt bằng, gây khó khăn trong việc xác định khối lượng tài sản, hoa màu bị ảnh hưởng.

 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xem xét xử lý hành vi vi phạm về tự ý tích nước theo quy định pháp luật; Sở Xây dựng xem xét xử lý hành vi vi phạm đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

 

Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

 

Thực hiện ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là cơ sở xử lý chất thải nguy hại trong tình hình tiếp tục thực hiện "mục tiêu kép" của Chính phủ; Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan:

 

Chủ động tăng cường rà soát, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao, đặc biệt là các cơ sở xử lý chất thải nguy hại; tăng cường công tác quản lý đối với chất thải y tế phát sinh, đặc biệt là tại các địa phương có nguy cơ cao ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

 

Chủ động xử lý nghiêm hoặc phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Phối hợp Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường xây dựng kế hoạch thanh tra điều chỉnh trong lĩnh vực bảo vệ môi trường năm 2021, trong đó bổ sung nội dung thanh tra chuyên đề đối với các cơ sở xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh.

 

Theo dõi hoạt động tổ chức vận động, quyên góp tự nguyện hỗ trợ người dân vùng bị thiên tai

 

Triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 64/2008/NĐ-CP và để việc tổ chức vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo bảo đảm hiệu quả, kịp thời; Chủ tịch UBND yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục theo dõi, giám sát và chấn chỉnh hoạt động tổ chức vận động, quyên góp tự nguyện hỗ trợ người dân vùng bị thiên tai theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4025/UBND-NNTN ngày 26/10/2020; đồng thời, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ cùng cấp và các cơ quan liên quan hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động cứu trợ đúng địa chỉ, đúng đối tượng, đúng quy định pháp luật, bảo đảm minh bạch, khách quan, công bằng giữa các đối tượng hưởng cứu trợ.

 

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đôn đốc Ủy ban Mặt trận các cấp chủ động  phối hợp với chính quyền cùng cấp thực hiện công tác quản lý hoạt động từ thiện, nhân đạo tại địa phương ; phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo bảo đảm hiệu quả, kịp thời, đúng địa chỉ, đúng đối tượng.

 

Rà soát, thống kê, đánh giá thiệt hại các đợt thiên tai trên địa bàn tỉnh

 

Thực hiện Nghị quyết 165/NQ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo rà soát, thống kê và phân loại mức độ thiệt hại về nhà ở của người dân do thiên tai gây ra trong tháng 10/2020 trên địa bàn quản lý theo quy định tại Nghị quyết 165/NQ-CP của Chính phủ (trong đó, báo cáo làm rõ số nhà sập, đổ, trôi hoàn toàn; số nhà bị hư hỏng nặng; số nhà thiệt hại trên 70%; số nhà bị thiệt hại từ 30% - 50% và từ 50% - 70%; đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn). Kết quả tổng hợp báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh trước 10h ngày 08/11/2020 để tổng hợp chung; quá thời hạn trên, các địa phương có trách nhiệm bố trí ngân sách huyện để thực hiện chính sách, ngân sách trung ương không hỗ trợ.

 

Chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của số liệu báo cáo và việc triển khai thực hiện chính sách theo Nghị quyết này của Chính phủ, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch; tránh trục lợi chính sách; không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ. Chủ động sử dụng ngân sách của mình và huy động thêm các nguồn lực hợp pháp khác để quyết định mức hỗ  trợ cho các hộ dân cho phù hợp.

 

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện theo quy định; tổng hợp chung thiệt hại về nhà ở của người dân trên địa bàn toàn tỉnh trình UBND tỉnh trước 14h ngày 08/11/2020; chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của số liệu báo cáo và nội dung trình UBND tỉnh...

 

Ngày 05/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết 165/NQ-CP. Theo đó thực hiện hỗ trợ các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên chịu tác động nghiêm trọng bởi thiên tai gây ra trong tháng 10/2020 (gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum) để kịp thời khắc phục thiệt hại về nhà ở của người dân do thiên tai gây ra, nhanh chóng ổn định đời sống cho người dân, đảm bảo trật tự xã hội. Mức hỗ trợ: Đối với nhà bị sập, đổ, trôi hoàn toàn, ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng/hộ; đối với nhà bị hư hỏng nặng, ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/hộ./.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị công tác viên Cổng Thông tin điện tử năm 2020
Icon  Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải quyết TTHC liên quan đến việc chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế về đất đai
Icon  Tập trung phòng, chống, ứng phó bão số 9 và mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất
Icon  Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh mùa Đông Xuân trên địa bàn tỉnh.
Icon  Chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
Icon  Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả thiên tai
Icon  Đảm bảo an toàn giao thông học đường trên địa bàn tỉnh
Icon  Ký kết hợp tác thanh toán không dùng tiền mặt và thu phí, lệ phí tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh
Icon  Chủ động, tập trung phòng chống mưa lũ, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.
Icon  Xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trên địa bàn tỉnh
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.