Đăng nhập
Thứ 7, ngày 12 tháng 6 năm 2021 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
5106234
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai trên địa bàn tỉnh.
9/4/2020 2:25:10 PM     
Thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 01 tháng 09 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai; Ngày 04/9, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3319/UBND-NNTN yêu cầu:

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tổ chức triển khai các biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai trên địa bàn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị nêu trên, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn theo phương châm "bốn tại chỗ"; rà soát, cập nhật kịch bản, phương án, kế hoạch để chủ động ứng phó với tình huống thiên tai nguy hiểm như mưa, lũ lớn, bão, lũ quét, sạt lở đất; Tổ chức kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn dân cư để chủ động sơ tán, di dời bảo đảm an toàn khi có thiên tai; kiểm tra công trình hồ đập trên địa bàn, phương án, nguồn lực bảo đảm an toàn hồ đập trước tình huống xảy ra mưa lũ lớn, nhất là các vị trí, công trình trọng điểm, xung yếu, bị hư hỏng; Chỉ đạo kiểm tra, rà soát các công trình cầu treo dân sinh trên địa bàn để kịp thời sửa chữa, khắc phục tình trạng hư hỏng… đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông; Rà soát, xây dựng và củng cố lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã tại các khu vực trọng điểm; chuẩn bị các phương án, kịch bản và sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, dự trữ thiết yếu theo phương châm “Bốn tại chỗ” để triển khai ứng phó có hiệu quả với các tình huống thiên tai; đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, giảm thiểu thiệt hại; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống thiên tai, kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và cách thức phòng chống thiên tai cho người dân, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra; Chủ động bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để kịp thời khắc phục ngay các sự cố hư hỏng, xử lý các trọng điểm xung yếu bảo đảm an toàn cho hồ đập và thực hiện công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn; Phân công thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện bám sát địa bàn các xã xung yếu để kịp thời phối hợp với chính quyền địa phương cấp xã chỉ đạo công tác phòng, ứng phó với thiên tai và khắc phục những thiệt hại sau mưa, lũ; Tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi, tổng hợp, thông tin, báo cáo thường xuyên, đầy đủ về diễn biến thiên tai và công tác phòng, chống trên địa bàn gửi về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để tổng hợp, báo cáo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo xử lý, ứng phó kịp thời.

Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, chủ đập công trình thủy điện trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng xây dựng, quản lý an toàn đập của công trình thủy điện; xử lý hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; kiểm tra, triển khai công tác đảm bảo an toàn đối với hệ thống điện và hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Sở Giao thông vận tải rà soát, kiểm tra và xây dựng phương án bảo đảm an toàn giao thông trong các tình huống thiên tai; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, thiết bị tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ sạt lở, ngập sâu để bảo đảm an toàn giao thông và sẵn sàng khắc phục khi xảy ra sự cố.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính căn cứ nguồn dự phòng ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác, phối hợp với cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai theo khả năng cân đối ngân sách và đúng quy định hiện hành.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, kiểm tra, triển khai công tác đảm bảo an toàn đối với hồ đập thủy lợi; theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị triển khai phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra; có kế hoạch sản xuất nông nghiệp, thủy sản phù hợp với điều kiện thực tế địa phương để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra và bảo đảm phát triển bền vững.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo cáo Kon Tum tiếp tục làm tốt công tác thông tin, đưa tin kịp thời diễn biến thiên tai, hướng dẫn kỹ năng ứng phó để tổ chức, cá nhân và người dân biết, chủ động phòng, tránh.

Các sở, ngành và đơn vị liên quan chủ động rà soát, kiểm tra và triển khai phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo chức năng quản lý nhà nước được giao của ngành, đơn vị mình, quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh thường xuyên cập nhật, nắm bắt thông tin diễn biến của thiên tai, khí tượng, thủy văn để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn. Tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi, tổng hợp, thông tin, báo cáo thường xuyên, đầy đủ về diễn biến thiên tai và công tác phòng, chống về Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo xử lý, ứng phó kịp thời.

 
Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Icon  Tăng cường giám sát cộng đồng phòng chống dịch bệnh
Icon  Thư chúc mừng của Chánh Văn phòng UBND tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước
Icon  Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Icon  Triển khai một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Icon  Đẩy mạnh cài đặt ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch COVID-19.
Icon  Tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
Icon  Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Icon  Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
Icon  Khẩn trương thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.