Đăng nhập
Chủ nhật, ngày 27 tháng 9 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
4193781
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Triển khai một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
8/24/2020 3:41:05 PM     
Ngày 24/8, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3125/UBND-NNTN về việc một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các đơn vị liên quan có chức năng trong việc kiểm tra, kiểm soát hàng hóa nhập khẩu: Dừng nhập khẩu và không được cho phép quá cảnh động vật hoang dã còn sống hay đã chết, trứng, ấu trùng, bộ phận, dẫn xuất của các loài động vật hoang dã (trừ các loài thủy sản phục vụ sản xuất, chế biến làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi đã được công bố theo quy định của pháp luật; bộ phận của động vật hoang dã đã được chế biến, xử lý làm dược liệu, làm nguyên liệu phục vụ sản xuất hoặc sản phẩm hoàn chỉnh) qua địa bàn tỉnh đến khi có chỉ đạo mới của Thủ tướng Chính phủ hoặc trường hợp đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ cho phép; mọi trường hợp nhập khẩu động vật hoang dã phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật như đối với động vật hoang dã bất hợp pháp.

Đối với động vật hoang dã được cơ quan thẩm quyền quản lý CITES nước ngoài cấp giấy phép xuất khẩu vào Việt Nam, yêu cầu chủ hàng trả về nơi xuất khẩu; trường hợp chủ hàng không thực hiện hoặc hàng hóa không xác định được chủ hàng thì xử lý theo quy định pháp luật Việt Nam đối với động vật hoang dã bất hợp pháp.

Các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, thẩm quyền được giao: Tuyên truyền, vận động người dân, đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức không tham gia săn, bắt, mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo động vật hoang dã trái pháp luật và không sử dụng động vật hoang dã; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2014, Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2016 và Văn bản 415/UBND-NNTN ngày 17 tháng 02 năm 2020.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện nghiêm túc các giải pháp quản lý động vật hoang dã như sau: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động gây nuôi động vật hoang dã và tăng cường các biện pháp giám sát bệnh dịch, vệ sinh thú y tại các cơ sở nuôi, kinh doanh động vật hoang dã. Việc gây nuôi động vật phải đảm bảo nguồn gốc hợp pháp, an toàn vệ sinh thực phẩm; Tổ chức kiểm tra trên diện rộng các cơ sở nuôi động vật hoang dã, đảm bảo nguồn gốc động vật nuôi hợp pháp, điều kiện an toàn đối với vật nuôi, con người, vệ sinh môi trường và an toàn dịch bệnh. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, nhất là vi phạm về nguồn gốc, xuất xứ của động vật hoang dã gây nuôi; Lập cơ sở dữ liệu về cơ sở nuôi sinh sản, sinh trưởng vì mục đích thương mại các loài động vật hoang dã thuộc danh mục loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm ban hành kèm theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ và các loài thuộc Phụ lục I và II CITES; công khai cơ sở dữ liệu trên cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chi cục Kiểm lâm.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc: Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, phát hiện và kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến động vật hoang dã; tập trung triệt phá các đường dây tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong việc mua bán, tàng trữ, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, quá cảnh trái pháp luật mẫu vật các loài động vật hoang dã; Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý các hành vi quảng cáo, mua bán trái quy định của pháp luật mẫu vật động vật hoang dã trên các trang thông tin điện tử.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum chỉ đạo các Đồn Biên phòng và các đơn vị trực thuộc: Chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tại các cửa khẩu, lối mở biên giới; kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý theo quy định của pháp luật các trường hợp mua, bán, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất trái pháp luật mẫu vật các loài động vật hoang dã; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân khu vực biên giới không săn, bắt, nuôi, nhốt, mua bán, vận chuyển trái pháp luật động vật hoang dã.

Sở Y tế rà soát, quản lý các cơ sở kinh doanh y, dược, các cơ sở sản xuất thuốc, sản phẩm y tế có sử dụng các thành phần từ động vật hoang dã, đảm bảo chỉ sử dụng động vật hoang dã có nguồn gốc hợp pháp trong lĩnh vực y, dược.

Sở Tài nguyên và Môi trường: Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về đa dạng sinh học; rà soát quy định pháp luật hiện hành, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học;  Đề xuất cấp có thẩm quyền chế độ quản lý môi trường đối với các cơ sở nuôi động vật hoang dã vì mục đích thương mại do hộ gia đình quản lý cho phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của người dân trên địa bàn.

Đề nghị Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi buôn bán, vận chuyển, kinh doanh các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm và các sản phẩm, dẫn xuất có nguồn gốc từ các loài động vật hoang dã theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao.

Sở Thông tin và Truyền Thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường thông tin, tuyên truyền về pháp luật và các giải pháp bảo vệ động vật hoang dã; phối hợp với các cơ quan liên quan ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng mạng viễn thông, internet nhằm mục đích quảng cáo, trưng bày, tuyên truyền, mua, bán mẫu vật động vật hoang dã bị cấm theo quy định của pháp luật.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý động vật hoang dã và tuyên tuyền không sử dụng động vật hoang trái pháp luật.

Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh: Phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố các đối tượng vi phạm pháp luật về việc săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tàng trữ động vật hoang dã trái pháp luật; nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các vụ án liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm (nếu có); Xem xét tổ chức xét xử lưu động khi cần thiết để phục vụ công tác tuyên tuyền, giáo dục về bảo vệ động vật hoang dã; áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với kẻ chủ mưu, cầm đầu lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội, người phạm tội có tính chất chuyên nghiệp liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hành vi khai thác, săn, bắt, mua bán, vận chuyển, tàng trữ động vật hoang dã; kiên quyết loại bỏ các cửa hàng, tụ điểm mua bán, kinh doanh động vật hoang dã trái pháp luật trên địa bàn quản lý; Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và thanh tra các cơ sở nuôi, kinh doanh động vật hoang dã về tuân thủ nguồn gốc hợp pháp, vệ sinh thú y, môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm; Tổ chức triển khai cho các cơ sở kinh doanh nhà hàng, quán ăn trên địa bàn ký cam kết về không mua bán, sử dụng, tiêu thụ, trưng bày, quảng cáo mẫu động vật hoang dã không đảm bảo nguồn gốc hợp pháp và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Đẩy mạnh cài đặt ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch COVID-19.
Icon  Tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
Icon  Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Icon  Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
Icon  Khẩn trương thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Icon  Triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở làm việc.
Icon  Văn phòng UBND tỉnh thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn xã Đăk Long, huyện Đăk Glei nhân ngày Thương binh liệt sỹ 27/7
Icon  Triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Icon  Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.