Đăng nhập
Chủ nhật, ngày 29 tháng 11 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
4385896
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Công bố Danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh, mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
7/20/2020 10:04:07 AM     
Ngày 17/7, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 678/QĐ-UBND về công bố Danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh, mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Cụ thể:

1. Danh mục 16 tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh:

TT

Tên tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh

Hành trình chạy xe chính

(dùng cho cả 2 chiều đi)

Cự ly tuyến (km)

Lưu lượng (xe xuất bến/ tháng)

Phân loại tuyến

Huyện/TP nơi đi/đến (và ngược lại)

Huyện/TP nơi đi/đến (và ngược lại)

BX nơi đi/đến (và ngược lại)

BX nơi đi/đến

(và ngược lại)

1

Kon Tum

Đăk Glei

BX khách Kon Tum

BX khách huyện Đăk Glei

BX khách Kon Tum - Đường Phan Đình Phùng - Đường Hồ Chí Minh - BX khách huyện Đăk Glei

110

720

Tuyến đang khai thác

2

Kon Tum

Ngọc Hồi

BX khách Kon Tum

BX khách huyện Ngọc Hồi

BX khách Kon Tum - Đường Phan Đình Phùng - Đường Hồ Chí Minh - Đường Hoàng Văn Thụ - BX khách huyện Ngọc Hồi

60

600

Tuyến đang khai thác

3

Kon Tum

Tu Mơ Rông

BX khách Kon Tum

BX khách huyện Tu Mơ Rông

BX khách Kon Tum - Đường Phan Đình Phùng - Đường Hồ Chí Minh - Quốc lộ 40B - BX khách huyện Tu Mơ Rông

90

300

Tuyến đang khai thác

4

Kon Tum

Sa Thầy

BX khách Kon Tum

BX khách huyện Sa Thầy

BX khách Kon Tum - Đường Phan Đình Phùng - Đường tỉnh 675 - Đường Cù Chính Lan - BX khách huyện Sa Thầy

30

180

Tuyến đang khai thác

5

Kon Tum

Ia H’Drai

BX khách Kon Tum

BX khách huyện Ia H’Drai

BX khách Kon Tum - Đường Phan Đình Phùng - Đường tỉnh 675 - Quốc lộ 14C - BX khách huyện Ia H’Drai

110

300

Tuyến đang khai thác

6

Kon Tum

Kon Plông

BX khách Kon Tum

BX khách huyện Kon Plông

BX khách Kon Tum - Đường Phan Đình Phùng - Đường Duy Tân - Quốc lộ 24 - BX khách huyện Kon Plông

60

450

Tuyến đang khai thác

7

Kon Plông

Ngọc Hồi

BX khách huyện Kon Plông

BX khách huyện Ngọc Hồi

BX khách huyện Kon Plông - Quốc lộ 24 - Đường Duy Tân - Đường Phan Đình Phùng - Đường Hồ Chí Minh - Đường Hoàng Văn Thụ - BX khách huyện Ngọc Hồi

120

90

Tuyến bổ sung mới

8

Kon Plông

ĐăkGlei

BX khách huyện Kon Plông

BX khách huyện Đăk Glei

BX khách huyện Kon Plông - Quốc lộ 24 - Đường Duy Tân - Đường Phan Đình Phùng - Đường Hồ Chí Minh - BX khách huyện Đăk Glei

170

90

Tuyến bổ sung mới

9

Kon Plông

Sa Thầy

BX khách huyện Kon Plông

BX khách huyện Sa Thầy

BX khách huyện Kon Plông - Quốc lộ 24 - Đường Duy Tân - Đường Phan Đình Phùng - Đường Hồ Chí Minh - Đường tỉnh 675 - Đường Cù Chính Lan - BX khách huyện Sa Thầy

90

90

Tuyến bổ sung mới

10

Kon Plông

Ia H’Drai

BX khách huyện Kon Plông

BX khách huyện Ia H’Drai

BX khách huyện Kon Plông - Quốc lộ 24 - Đường Duy Tân - Đường Phan Đình Phùng - Đường Hồ Chí Minh - Đường tỉnh 675 - Quốc lộ 14C - BX khách huyện Ia H’Drai

170

90

Tuyến bổ sung mới

11

Kon Plông

Tu Mơ Rông

BX khách huyện Kon Plông

BX khách huyện Tu Mơ Rông

BX khách huyện Kon Plông - Quốc lộ 24 - Đường Duy Tân - Đường Phan Đình Phùng - Đường Hồ Chí Minh - Quốc lộ 40B - BX khách huyện Tu Mơ Rông

150

90

Tuyến bổ sung mới

12

Kon Plông

Đăk Hà

BX khách huyện Kon Plông

BX khách huyện Đăk Hà

BX khách huyện Kon Plông - Quốc lộ 24 - Đường Duy Tân - Đường Phan Đình Phùng - BX khách huyện Đăk Hà

90

90

Tuyến bổ sung mới

13

Ngọc Hồi

Sa Thầy

BX khách huyện Ngọc Hồi

BX khách huyện Sa Thầy

BX khách huyện Ngọc Hồi - Quốc lộ 14C - Đường tỉnh 675 - Đường Cù Chính Lan - BX khách huyện Sa Thầy

60

180

Đã quy hoạch

14

Ngọc Hồi

Ia H’Drai

BX khách huyện Ngọc Hồi

BX khách huyện Ia H’Drai

BX khách huyện Ngọc Hồi - Quốc lộ 14C - BX khách huyện Ia H’Drai

90

180

Đã quy hoạch

15

Ngọc Hồi

Tu Mơ Rông

BX khách huyện Ngọc Hồi

BX khách huyện Tu Mơ Rông

BX khách huyện Ngọc Hồi - Đường Hoàng Văn Thụ - Đường Hồ Chí Minh - Quốc lộ 40B - BX khách huyện Tu Mơ Rông

50

60

Tuyến bổ sung mới

16

Đăk Hà

Ia H’Drai

BX khách huyện Đăk Hà

BX khách huyện Ia H’Drai

BX khách huyện Đăk Hà - Đường Hồ Chí Minh - Đường tỉnh 675 - Quốc lộ 14C - BX khách huyện Ia H’Drai

130

90

Tuyến bổ sung mới

 
    Ghi chú: Tuyến đã quy hoạch là các tuyến đã được phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

2. Danh mục 14 tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề:

TT

Tên tuyến

Lộ trình tuyến

Chiều dài

Thời gian hoạt động trong ngày

Số lượt trong ngày

Phân loại tuyến

I

Tuyến nội tỉnh

01

TP. Kon Tum - CKQT Bờ Y

TP. Kon Tum - Đường Hồ Chí Minh - Thị trấn Plei Kần - CKQT Bờ Y

80

5h30’-18h30’

52

Đang khai thác đến TT Plei Kần, nối dài đến CKQT Bờ Y

02

TP. Kon Tum - H. Kon Plông

TP. Kon Tum - Quốc lộ 24- Thị trấn Đăk Rve - Trung tâm huyện Kon Plông - Xã Hiếu - Trung tâm xã Pờ Ê

95

5h30’-18h30’

52

Đang khai thác, nối dài đến xã Pờ Ê

03

TP. Kon Tum - H. Sa Thầy

TP. Kon Tum - Đường tỉnh 675- Thị trấn Sa Thầy - Quốc lộ 14C (làng Grập)

50

5h30’-18h30’

52

Đang khai thác

04

Ngọc Hồi - Tu Mơ Rông

Thị trấn Pleikần - Dường Hồ Chí Minh - Thị trấn Đăk Tô - QL40B - Trung tâm huyện Tu Mơ Rông

50

6h00’-18h30’

38

Đã quy hoạch

05

Vòng tròn nội đô 1

BX phía Bắc Kon Tum - Các tuyến đường Trung tâm thành phố - BX phía Bắc Kon Tum

30

5h30’-19h00’

81

Đã quy hoạch

06

Vòng tròn nội đô 2

BX phía Nam Kon Tum - Các tuyến đường Trung tâm thành phố - BX phía Nam Kon Tum

30

5h30’-19h00’

81

Đã quy hoạch

07

Vòng tròn nội đô 3

BX phía Đông Kon Tum - Các tuyến đường Trung tâm thành phố - BX phía Đông Kon Tum

30

5h30’-19h00’

40

Đã quy hoạch

08

Vòng tròn nội đô 4

BX phía Bắc Kon Tum - Đường Hồ Chí Minh - Quốc lộ 24 -  BX phía Đông Kon Tum - Các tuyến đường Trung tâm thành phố - BX phía Nam Kon Tum

30

5h30’-19h00’

40

Đã quy hoạch

09

Ngọc Hồi - Ia H’Drai

Thị trấn Plei Kần - Quốc lộ 14C -  Trung tâm huyện Ia H’Drai

90

5h30’-19h00’

36

Đã quy hoạch

10

Đăk Glei - Tu Mơ Rông

Thị trấn Đăk Glei - Đường Hồ Chí Minh - Đường tỉnh 673 - Đường tỉnh 672 - Quốc lộ 40B - Trung tâm huyện Tu Mơ Rông

70

6h00’-18h30’

33

Đã quy hoạch

11

Kon Rẫy - Đăk Tô

Thị trấn Đăk Rve - Đường tỉnh 677 - Đường Hồ Chí Minh - Thị trấn Đăk Tô

71

6h00’-18h00’

32

Đã quy hoạch

12

TP. Kon Tum - Xã Mô Rai

BX phía Nam Kon Tum - Đường Hồ Chí Minh - Đường tỉnh 671 - Đường tỉnh 675A - Mô Rai

80

6h00’-18h00’

48

Đã quy hoạch

II

Tuyến tỉnh liền kề

1

Kon Tum - Gia Lai

TP. Kon Tum - Đường Hồ Chí Minh -TP. Pleiku, Gia Lai

45

5h30’-18h30’

52

Đang khai thác

2

Huyện Ia H’Drai - Gia Lai

Trung tâm huyện Ia H’Drai - Quốc lộ 14C - TP. Pleiku, Gia Lai

75

6h00’-18h00’

52

Đã quy hoạch

 

     Ghi chú: Tuyến đã quy hoạch là các tuyến đã được phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Giao Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm thông báo danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh, mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề trên Trang thông tin điện tử của Sở; chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, đơn vị vận tải và các cơ quan có liên quan xác định lộ trình, vị trí điểm đầu, điểm cuối và điểm dừng của tuyến xe buýt phù hợp với nhu cầu đi lại của Nhân dân, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

 

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh
Icon  Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh.
Icon  Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Phê duyệt Danh mục, lộ trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020
Icon  Tăng cường triển khai chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.
Icon  Tăng cường đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép.
Icon  Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020.
Icon  Triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
Icon  Tăng cường phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue và bạch hầu
Icon  Xử lý Dịch tả Châu Phi trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.