Đăng nhập
Chủ nhật, ngày 29 tháng 11 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
4385956
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Tăng cường triển khai chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.
7/7/2020 8:00:23 AM     
Ngày 06/7, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2391/UBND-KGVX về việc triển khai chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số trong các giao dịch điện tử của các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao hiệu suất xử lý công việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành, tiết kiệm thời gian và chi phí hành chính..., đồng thời, góp phần tích cực trong công cuộc cải cách, hiện đại hóa hành chính công, tạo tiền đề quan trọng cho tỉnh tiến hành xây dựng Chính quyền điện tử và mô hình thành phố thông minh. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Các đơn vị sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ: Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh đối với việc quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ tại đơn vị, địa phương mình. Gương mẫu chỉ đạo, triển khai và sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Rà soát, đăng ký nhu cầu sử dụng chứng thư số cho cơ quan, tổ chức, cá nhân là lãnh đạo, kế toán đơn vị phục vụ công tác gửi nhận văn bản điện tử, xử lý công việc trên môi trường mạng, các giao dịch điện tử... thời gian hoàn thành trong quý III năm 2020; Đẩy mạnh việc sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các loại giao dịch điện tử phục vụ quản lý điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Trường hợp cơ quan, đơn vị đang sử dụng chữ ký số công cộng phải có kế hoạch chuyển sang sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ; Kiểm tra việc triển khai, sử dụng chứng thư số, thiết bị lưu khóa bí mật thuộc phạm vi quản lý; Định kỳ, đột xuất (khi có yêu cầu) báo cáo về tình hình cung cấp, quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Sở Thông tin và Truyền thông: Thường xuyên rà soát, tham mưu các văn bản về quản lý, khai thác, sử dụng chữ ký số thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. Triển khai kịp thời các văn bản quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ; Tham mưu ban hành quy chế quy định sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các giao dịch điện tử phục vụ quản lý điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình cung cấp, quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Cơ yếu Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh: Đảm bảo hạ tầng, kết nối, tăng cường công tác đào tạo, tập huấn hướng dẫn các đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh triển khai, thực hiện các giao dịch điện tử có sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ theo quy trình, nghiệp vụ của đơn vị mình.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Tăng cường đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép.
Icon  Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020.
Icon  Triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
Icon  Tăng cường phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue và bạch hầu
Icon  Xử lý Dịch tả Châu Phi trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
Icon  Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Icon  Tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi.
Icon  Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika, sốt xuất huyết Dengue.
Icon  Trao quyết định điều động và bổ nhiệm 04 cán bộ thuộc Văn phòng UBND tỉnh
Icon  Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước trên địa bàn tỉnh.
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.