Đăng nhập
Chủ nhật, ngày 29 tháng 11 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
4385923
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020.
7/2/2020 1:57:36 PM     
Ngày 30/6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020.

Để Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2020 trên địa bàn tỉnh được triển khai nghiêm túc, trung thực, công bằng, an toàn, thiết thực, hiệu quả, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh trong điều kiện còn nguy cơ của dịch bệnh; đồng thời là cơ sở để các trường đại học, cao đẳng sử dụng trong công tác tuyển sinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 tỉnh Kon Tum: Xây dựng Kế hoạch làm việc để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chỉ đạo các nhà tr­ường thực hiện đúng, đủ chương trình và kế hoạch dạy học các môn; tổ chức ôn tập và quản lý học sinh theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và việc hướng dẫn, ôn luyện của học sinh trong các nhà trường.

Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, các địa phương chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho Kỳ thi tiến hành thuận lợi, an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng Quy chế và văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác nghiệp vụ phục vụ Kỳ thi. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động liên quan trước, trong và sau Kỳ thi.

Chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, kinh phí, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tham gia kỳ thi, cho cán bộ, giáo viên tham gia coi thi và gia đình học sinh, nhất là đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh người dân tộc thiểu số tại vùng sâu, vùng xa.

Chỉ đạo các đơn vị đăng ký dự thi tổ chức cho học sinh ĐKDT, có trách nhiệm tổ chức kiểm tra hồ sơ đăng ký dự thi, hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT và xác nhận quyền dự thi của thí sinh.

Chủ trì thành lập, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi; tổ chức tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi; chỉ đạo các cơ sở giáo dục chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất cho kỳ thi.

Chủ trì phối hợp với Thanh tra tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan và các địa phương tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra tất cả các khâu của Kỳ thi theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo bảo đảm an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan; ngăn chặn gian lận, tiêu cực, vi phạm quy chế.

Tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh; chỉ đạo tổ chức cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, Bằng tốt nghiệp THPT và Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông; công bố công khai phổ điểm các bài thi, môn thi thành phần, đối sánh điểm thi trung bình các bài thi, môn thi thành phần với điểm trung bình môn học tương ứng của năm học lớp 12 của các trường phổ thông trong tỉnh.

Thực hiện việc khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức, giáo viên, thí sinh trong phạm vi quyền hạn quy định; đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật theo quy định Quy chế thi và các quy định của pháp luật đối với những người tham gia làm công tác thi; lưu trữ hồ sơ của kỳ thi theo quy định.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh việc triển khai thực hiện các nội dung trên.

3. Thanh tra tỉnh: Cử người tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra các khâu của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại tỉnh theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, đảm bảo đúng Quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản hướng dẫn công tác thanh tra Kỳ thi; tham mưu đề xuất xử lý các sai phạm (nếu có).

4. Công an tỉnh: Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và triển khai thực hiện công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho Kỳ thi;  chỉ đạo các hoạt động bảo đảm an ninh, an toàn cho các khâu của Kỳ thi, đặc biệt là đối với công tác in sao đề thi, vận chuyển, bàn giao, lưu trữ đề thi, bài thi và xử lý các tình huống về an ninh, an toàn, bảo mật,…phát sinh trong Kỳ thi; Tổ chức công tác tập huấn lực lượng an ninh tham gia vào công tác bảo  đảm an ninh của Kỳ thi; tham mưu Ban Chỉ đạo Kỳ thi tổ chức thực hiện các văn bản phối hợp của Bộ Công an về thực hiện Kỳ thi; phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra hoạt động của Hội đồng thi và các Điểm thi theo phân công.

5. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, căn cứ các quy định hiện hành xây dựng phương án tài chính hỗ trợ Kỳ thi, đảm bảo điều kiện để tổ chức Kỳ thi thành công, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm.

6. Sở Y tế: Chỉ đạo các cơ sở y tế, bệnh viện các tuyến chuẩn bị các loại vật tư thiết yếu và đủ cơ số thuốc để đáp ứng kịp thời các yêu cầu chữa trị, chăm sóc y tế; xây dựng phương án hỗ trợ bảo đảm an toàn thực phẩm và đề phòng, ngăn ngừa các loại dịch bệnh; kịp thời xử lý các tình huống khi có dịch bệnh hoặc ngộ độc thực phẩm xảy ra ở các địa điểm tổ chức thi. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ sở giáo dục xây dựng phương án chăm sóc sức khỏe cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ thi và các thí sinh dự thi.

7. Sở Thông tin và Truyền thông: Triển khai kế hoạch và triển khai thực hiện công tác truyền thông trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại tỉnh; Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong thời gian tổ chức Kỳ thi; chỉ đạo các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh phối hợp tổ chức tuyên truyền, phản ánh trung thực kịp thời các nội dung về Kỳ thi; chỉ đạo bưu điện tỉnh, các doanh nghiệp viễn thông, CNTT đảm bảo các điều kiện về cơ sở hạ tầng về bưu chính viễn thông tạo thuận lợi cho việc công bố kết quả thi, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển và chuyển phát hồ sơ nhập học của thí sinh.

8. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum: Tuyên truyền đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin về mục đích, ý nghĩa, tác dụng, các quy chế, quy định, hướng dẫn và các vấn đề có liên quan đến Kỳ thi, nhất là những vấn đề có tính mới để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn xã hội.

9. Sở Giao thông Vận tải: Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh đảm bảo tốt công tác an toàn giao thông, đặc biệt ở các nút giao thông, những điểm xung yếu, tăng c­ường các phương tiện giao thông phục vụ kịp thời trong thời gian tổ chức Kỳ thi trên địa bàn tỉnh.

10. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các địa phương xây dựng phương án tuyên truyền, tổ chức các hoạt động tình nguyện tiếp sức mùa thi trong lực lượng thanh niên của tỉnh.

11. Điện lực Kon Tum: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ sở giáo dục xây dựng phương án đảm bảo cung cấp điện ổn định trong suốt Kỳ thi (các khu vực in sao đề thi, coi thi, chấm thi) và thời gian xét tuyển đại học, cao đẳng.

12. Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum: Công bố công khai Kế hoạch, phương thức tuyển sinh trước khi thí sinh đăng ký dự Kỳ thi; chấp hành sự phân công của Bộ Giáo dục và Đào tạo về điều động cán bộ, giảng viên đại học tham gia công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi; chuẩn bị các điều kiện bảo đảm để thực hiện tuyển sinh năm 2020 công bằng, minh bạch.

13. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị và triển khai thực hiện Kỳ thi, đặc biệt là việc bố trí các điểm thi thuộc huyện, thành phố; lưu ý về việc chuẩn bị các điều kiện thuận lợi phục vụ Kỳ thi, như: giao thông đi lại, nơi ăn nghỉ, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, điện, nước, y tế...; Tăng cường công tác vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh là con em dân tộc thiểu số, các gia đình chính sách, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa có điều kiện tham dự Kỳ thi, không để học sinh nào phải bỏ thi vì quá khó khăn về các điều kiện kinh tế, điều kiện đi lại...

14. Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan: Theo chức năng nhiệm vụ, tích cực, chủ động tham gia và phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các địa phương để tổ chức triển khai thực hiện các mặt công tác của Kỳ thi.

 

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
Icon  Tăng cường phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue và bạch hầu
Icon  Xử lý Dịch tả Châu Phi trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
Icon  Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Icon  Tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi.
Icon  Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika, sốt xuất huyết Dengue.
Icon  Trao quyết định điều động và bổ nhiệm 04 cán bộ thuộc Văn phòng UBND tỉnh
Icon  Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước trên địa bàn tỉnh.
Icon  Tiếp tục triển khai tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến các cấp.
Icon  Triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.