Đăng nhập
Thứ 5, ngày 16 tháng 7 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
3883883
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi.
6/4/2020 10:13:05 AM     
Thực hiện Công điện số 3658/CĐ-BNN-TCTL ngày 01 tháng 06 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi năm 2020; ngày 03/6, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1965/UBND-NNTN. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các giải pháp ứng phó với mưa, lũ cực đoan, bão, áp thấp nhiệt đới, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa theo Công điện của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu trên; tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước; Chỉ thị số 1786/CT-BNN-TCTL ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi trong mùa mưa, lũ năm 2020; tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi trong mùa mưa, lũ năm 2020 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2355/UBND-NNTN ngày 21 tháng 8 năm 2018 và Công văn số 750/UBND-NNTN ngày 12 tháng 3 năm 2020. Các trường hợp vượt thẩm quyền tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm Công điện của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi theo quy định của Luật Thủy lợi năm 2017, Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan. Tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các nội dung theo thẩm quyền.

Rà soát, lập danh mục các hồ chứa thủy lợi hư hỏng nặng, có nguy cơ mất an toàn cao tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Tổng cục Thủy lợi) trước ngày 09 tháng 6 năm 2020, đồng thời, đề nghị các chủ đập có giải pháp bảo đảm an toàn cho các hồ chứa trong mùa mưa, lũ năm 2020.

Trong mùa mưa, lũ, chủ động phối hợp với các chủ đập thủy lợi thường xuyên tổng hợp, báo cáo tình hình an toàn đập, hồ chứa nước về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Tổng cục Thuỷ lợi email: antoancongtrinh@wrd.gov.vn), đồng thời gửi Ủy ban nhân dân tỉnh; thời gian, chế độ báo cáo 08 giờ 00 thứ 5 hàng tuần trong điều kiện bình thường và 08 giờ 00 hàng ngày trong các đợt mưa, lũ và đột xuất khi xảy ra sự cố.

 

 

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika, sốt xuất huyết Dengue.
Icon  Trao quyết định điều động và bổ nhiệm 04 cán bộ thuộc Văn phòng UBND tỉnh
Icon  Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước trên địa bàn tỉnh.
Icon  Tiếp tục triển khai tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến các cấp.
Icon  Triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19
Icon  Văn phòng triển khai Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020
Icon  Tăng cường giải pháp nâng cao Chỉ số đánh giá phòng, chống tham nhũng (PACA INDEX).
Icon  Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống COVID-19
Icon  Chi bộ 5, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2022
Icon  Chánh Văn phòng UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.