Đăng nhập
Chủ nhật, ngày 16 tháng 8 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
4038207
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika, sốt xuất huyết Dengue.
6/1/2020 9:39:49 AM     
Ngày 01/6, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1914/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika, sốt xuất huyết Dengue.

Để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika, sốt xuất huyết Dengue (SXHD) trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai xây dựng kế hoạch và tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống SXHD lần thứ 10 (ngày 15 tháng 6 năm 2020); Thực hiện lồng ghép các hoạt động phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika, sốt xuất huyết theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 2775/BYT-DP ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Bộ Y tế với thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, các Bộ, ngành, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, không lơ là, chủ quan, không để tình trạng “dịch chồng dịch”; Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch bệnh Zika, SXHD với các hoạt động thiết thực nhằm huy động chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và người dân tích cực tham gia vào công tác phòng, chống SXHD, dịch COVID-19,…; Căn cứ tình hình dịch bệnh, chủ động phối hợp với Sở Tài chính đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác phòng chống bệnh SXHD. Cập nhật, báo cáo thường xuyên tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, phù hợp.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế thường xuyên hướng dẫn việc đăng tải các thông tin liên quan về dịch bệnh do vi rút Zika, SXHD, các khuyến cáo của Bộ Y tế trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời để người dân biết, chủ động phòng chống, không hoang mang, lo lắng; không ảnh hưởng đến hoạt động phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trường Cao đẳng Cộng đồng: Phối hợp với ngành Y tế tổ chức truyền thông và triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng chống bệnh do vi rút Zika, SXHD; phát động phong trào cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia tích cực vào Chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy tại các cơ sở giáo dục, tại địa phương, cộng đồng và hộ gia đình.

Sở Tài chính: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cân đối, bổ sung kinh phí kịp thời khi có yêu cầu để triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh SXHD của ngành Y tế.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Chỉ đạo Trung tâm Y tế, phòng Y tế xây dựng kế hoạch và tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống SXHD lần thứ 10. Chủ động triển khai công tác truyền thông phòng chống SXHD trước mùa dịch với các hoạt động thiết thực nhằm huy động chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và người dân tích cực tham gia vào công tác phòng, chống SXHD nhưng vẫn đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19; Chỉ đạo các đơn vị chức năng của địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm ngăn chặn sự gia tăng, bùng phát của dịch bệnh; cử Đội xung kích diệt lăng quăng/bọ gậy triệt để tại các ổ dịch SXHD để các ổ dịch được khống chế triệt để hơn; Triển khai mạnh mẽ chiến dịch vệ sinh môi trường - diệt lăng quăng/bọ gậy, huy động các ban, ngành, các tổ chức chính trị- xã hội tích cực tham gia triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường - diệt lăng quăng/bọ gậy, đảm bảo tất cả các hộ gia đình tại vùng dịch và có nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát các bể, dụng cụ chứa nước, các vật dụng, đồ phế thải... là nơi sinh sản của muỗi để tiến hành các hình thức loại bỏ và tiêu diệt bọ gậy; Hỗ trợ kinh phí (mua hóa chất, chi trả công phun, người dẫn đường, Đội xung kích…) cho các Trung tâm Y tế, Trạm Y tế để triển khai kịp thời công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh cũng như xử lý ổ dịch tại các địa phương.

Các Sở, ban ngành: Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 530/KH-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2020; Theo chức năng, nhiệm vụ, tích cực phối hợp và tham gia cùng ngành Y tế triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm ngăn chặn sự gia tăng, bùng phát của dịch bệnh. Vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia phong trào vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy phòng chống bệnh do vi rút Zika, SXHD tại gia đình, địa phương và cộng đồng; Triển khai mạnh mẽ chiến dịch diệt lăng quăng (bọ gậy), huy động các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tham gia triển khai chiến dịch diệt lăng quăng (bọ gậy), đảm bảo tất cả các hộ gia đình tại vùng dịch và có nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát các bể, dụng cụ chứa nước, các vật dụng, đồ phế thải...là nơi sinh sản của muỗi để tiến hành các hình thức loại bỏ và tiêu diệt bọ gậy.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika, SXHD trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Trao quyết định điều động và bổ nhiệm 04 cán bộ thuộc Văn phòng UBND tỉnh
Icon  Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước trên địa bàn tỉnh.
Icon  Tiếp tục triển khai tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến các cấp.
Icon  Triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19
Icon  Văn phòng triển khai Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020
Icon  Tăng cường giải pháp nâng cao Chỉ số đánh giá phòng, chống tham nhũng (PACA INDEX).
Icon  Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống COVID-19
Icon  Chi bộ 5, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2022
Icon  Chánh Văn phòng UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ
Icon  Đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh đến trường
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.