Đăng nhập
Thứ 7, ngày 6 tháng 6 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
3718841
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Quán triệt trong việc phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan Văn phòng
4/1/2020 7:51:34 AM     
Ngày 31/3/2020, Văn phòng UBND tỉnh ban hành công văn số 885/VP-HCQT về quán triệt trong việc phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan Văn phòng. Theo đó,

Thực hiện Công điện số 05/CĐ-CTUBND ngày 31 tháng 3 năm 2020  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Kết quả cuộc họp vào lúc 17 giờ 40 phút, ngày 31 tháng 3 năm 2020 tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh quán triệt một số nội dung nhiệm vụ phải thực hiện trong việc phòng, chống dịch Covid - 19 tại cơ quan Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

 1. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020; Công điện số 04/CĐ-CTUBND ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Công điện số 05/CĐ-CTUBND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; trong đó lưu ý:

a) Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn tỉnh theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn làng cách ly với thôn làng, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

b) Tất cả những người đến/về địa bàn tỉnh Kon Tum từ sau 0 giờ ngày 01 tháng 4 phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc, xác minh làm rõ là công dân của tỉnh hay công dân ngoài tỉnh, mục đích đến tỉnh, lập danh sách, đưa vào cách ly tập trung (bố trí ở khu vực riêng biệt để tránh lây chéo); đối với trường hợp có giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền thôi cách ly thì cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà. Giao Sở Y tế trao đổi với cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế để tiếp tục tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh để có chỉ đạo cụ thể, phù hợp, đúng quy định.

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu toàn thể Nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng; người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động.

2. Ưu tiên tập trung cao nhất cho việc xử lý các nội dung công việc liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid - 19.

Trưởng, Phụ trách các phòng, đơn vị chịu trách nhiệm về việc công chức, viên chức, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

3. Các phòng, đơn vị trực thuộc khẩn trương nghiên cứu tổ chức lại phương thức làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông, viễn thông để phục vụ làm việc từ xa; hạn chế đến mức thấp nhất tiếp xúc, làm việc trực tiếp. Bố trí phòng làm việc đảm bảo thông gió, thoáng khí, không sử dụng điều hòa ở nhiệt độ thấp (dưới 25oC); đảm bảo vệ sinh cá nhân và phòng làm việc.

4.  Trưởng, Phụ trách các phòng, đơn vị quyết định cụ thể người cần thiết làm việc tại cơ quan để đảm bảo duy trì cho cơ quan, đơn vị mình hoạt động thông suốt, riêng tập thể lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Trưởng, Phụ trách các phòng, đơn vị trực thuộc phải làm việc trực tiếp tại cơ quan, đơn vị để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Bố trí cho công chức, viên chức làm việc tại nhà, trừ những trường hợp: Trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, viễn thông và công nghệ thông tin, xử lý tài liệu mật. Tham gia lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 do Ban Chỉ đạo các cấp quyết định. Tham gia các lực lượng làm nhiệm vụ cấp thiết đảm bảo duy trì hoạt động chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh.

5. Không bố trí làm việc đối với người có tiền sử đi qua vùng dịch, tiếp xúc với người có nguy cơ cao, có biểu hiện nghi ngờ (sốt, ho, thân nhiệt cao hơn 37,5oC...).

6. Công chức, viên chức và người lao động khi đến làm việc tại cơ quan và các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác tại Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh phải thực hiện:

- Đeo khẩu trang;

- Sát khuẩn tay bằng nước sát khuẩn;

- Kiểm tra thân nhiệt (bằng nhiệt kế điện tử cầm tay);

- Không bắt tay.

7. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh:

 - Tạm dừng hoạt động, phân công cán bộ trực để hướng dẫn việc nộp hồ sơ, thủ tục hành chính trực truyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh; trường hợp có tổ chức, công dân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính cấp bách thì hướng dẫn, bố trí nhân viên để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối khi giao dịch.

- Phối hợp với VNPT Kon Tum và các đơn vị liên quan đảm bảo kết nối đường truyền phục vụ các cuộc họp trực truyến của Lãnh đạo tỉnh.

8. Ban Tiếp công dân tỉnh tạm dừng tổ chức đối thoại Nhân dân; Nhà khách Hữu Nghị tạm dừng đón, tiếp khách; Phòng Hành chính - Quản trị tổ chức đảm bảo vệ sinh nơi làm việc bằng dung dịch sát khuẩn trên sàn nhà, mặt bàn làm việc, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang... Đồng thời, tổ chức đo kiểm tra thân nhiệt những người ra, vào cơ quan Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.  

Đề nghị toàn thể công chức, viên chức và người lao động; Trưởng, Phụ trách các phòng, đơn vị trực thuộc nêu gương và thực hiện nghiêm túc cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020; Công điện số 05/CĐ-CTUBND ngày 31 tháng 3 năm 2020  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và  các nội dung tại Văn bản này./.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Văn phòng UBND tỉnh áp dụng các biện pháp hạn chế tụ tập đông người và quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19
Icon  Hướng dẫn sử dụng khẩu trang tại cộng đồng phòng chống dịch COVID-19
Icon  Áp dụng các biện pháp hạn chế tụ tập đông người và quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Icon  Thành lập Tổ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Icon  Văn phòng UBND tỉnh tổ chức thực hiện khai báo y tế toàn dân trên phần mềm NCOVI
Icon  Kế hoạch Tiếp nhận, cách ly y tế đối với người nhập cảnh vào tỉnh Kon Tum
Icon  Chỉ đạo của UBND tỉnh về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh
Icon  Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Tăng cường công tác quản lý, sử dụng xe ô tô công
Icon  Thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tổ chức lễ, tiệc cưới - hỏi
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.