Đăng nhập
Thứ 7, ngày 15 tháng 8 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
4038178
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Chỉ đạo của UBND tỉnh về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh
3/19/2020 9:57:00 AM     
Nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2020; Ngày 18/3, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 818/UBND-KGVX yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nội dung, cụ thể như sau:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; phê phán các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình, trong đó có phòng, chống bạo lực gia đình. Tổ chức bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng cho cán bộ làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình; Tham mưu tổng kết, đánh giá “Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020” theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ngành liên quan.

Công an tỉnh: Xây dựng và hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm về phòng, chống bạo lực gia đình nhằm đảm bảo tính răn đe, giáo dục, phòng ngừa nguy cơ tái diễn và hỗ trợ kịp thời cho nạn nhân bạo lực gia đình; nhân rộng Mô hình Đội phản ứng nhanh về phòng, chống bạo lực gia đình.

Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí sự nghiệp văn hóa hàng năm để triển khai công tác gia đình theo chương trình, đề án, dự án đã được phê duyệt phù hợp với khả năng ngân sách và đúng quy định hiện hành.

Sở Nội vụ: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho công chức làm công tác gia đình các cấp để đáp ứng yêu cầu xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện từ gia đình.

Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các cấp tiếp tục triển khai đội ngũ cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em tại cơ sở.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận thông tin và tư vấn, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình là trẻ em thông qua hệ thống bảo vệ trẻ em các cấp, ngành và các dịch vụ hỗ trợ. Đẩy mạnh công tác bảo trợ xã hội cho nạn nhân bạo lực gia đình.

Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện giáo dục kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình; đạo đức, lối sống trong gia đình phù hợp với trình độ đào tạo của các cấp học.

Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông, báo chí tăng thời lượng, tần suất truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình, nhất là các điểm nóng về bạo lực gia đình; biểu dương những tấm gương điển hình có đóng góp tích cực cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Các cơ quan, đơn vị khác: Theo chức năng, nhiệm vụ, chủ động tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống bạo lực gia đình trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Chỉ đạo các phòng ban, đơn vị liên quan triển khai kịp thời và có giải pháp xử lý nhanh, hiệu quả các điểm nóng về bạo lực gia đình ở địa phương. Bố trí cán bộ làm công tác gia đình và xây dựng đội ngũ cộng tác viên về dân số, gia đình và trẻ em ở cơ sở; quy định trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương để xảy ra tình trạng bạo lực gia đình; Xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình; tiếp tục nghiên cứu nhân rộng và duy trì các mô hình như: Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; Mô hình Đội phản ứng nhanh và các mô hình khác về phòng, chống bạo lực gia đình phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; Bố trí kinh phí đáp ứng yêu cầu của công tác gia đình; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình có đóng góp tích cực cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình; thực hiện báo cáo tình hình, kết quả phòng, chống bạo lực gia đình trong báo cáo thực hiện kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: Tăng cường phối hợp công tác giám sát và phản biện xã hội đối với các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình; đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến các đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Duy trì và nhân rộng mô hình “Địa chỉ tin cậy” tại cộng đồng.

 

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Tăng cường công tác quản lý, sử dụng xe ô tô công
Icon  Thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tổ chức lễ, tiệc cưới - hỏi
Icon  Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh hỗ trợ nông dân huyện Đăk Hà tiêu thụ dưa hấu
Icon  Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
Icon  Tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Icon  Tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi trong mùa mưa, lũ năm 2020
Icon  Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Xây dựng thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
Icon  Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng
Icon  Hạn chế tập trung đông người trong tổ chức lễ, tiệc cưới - hỏi để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.