Đăng nhập
Thứ 7, ngày 26 tháng 9 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
4188253
THÔNG BÁO
Thông báo nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2020.
3/3/2020 9:38:09 AM     

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 2020 với nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm như sau:

1. Nội dung phiên họp:

- Báo cáo chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2020 (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị và trình bày).

- Báo cáo đánh giá tác động và đề xuất các giải pháp, kịch bản điều hành thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội để chủ động đối phó trước tình hình hạn hán và dịch bệnh COVID-19 hiện nay (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị và trình bày).

- Dự thảo Quyết định Quy phạm pháp luật Quy định diện tích tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị và trình bày).

2. Thành phần dự họp:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Thủ trưởng các đơn vị: Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Kho Bạc Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Kon Tum, Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Kon Tum, Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh.

- Phóng viên: Đài phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng thông tin điện tử tỉnh (dự và đưa tin).

3. Thời gian: (01 buổi), bắt đầu vào lúc 13h30 ngày 04 tháng 3 năm 2020.

4. Địa điểm: Hội trường lớn, trụ sở Ủy ban nhan dân tỉnh.

5. Tổ chức thực hiện:

- Thủ trưởng đơn vị chủ trì có nội dung trình phiên họp: chuẩn bị nội dung, tham dự, trình bày nội dung tại Phiên họp và cử bộ phận chuyên môn tham dự phiên họp theo đúng ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 538/UBND-KTTH ngày 26 tháng 02 năm 2020; hoàn thành và gửi nội dung về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất trước 08h00 ngày 02 tháng 3 năm 2020 để tổng hợp.

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp, chuẩn bị chu đáo nội dung Phiên họp để Ủy ban nhân dân tỉnh thảo luận, quyết định những vẫn đề thuộc thẩm quyền theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Các cơ quan, đơn vị sử dụng tài liệu Phiên họp được đăng tải tại mục "Tài liệu họp" trên Cổng thông tin điện tử tỉnh để nghiên cứu và tham gia ý kiến tại Phiên họp.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Thông báo nghỉ Tết Âm lịch năm 2020.
Icon  Thông báo nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2019.
Icon  Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025.
Icon  Thông báo nội dung, thời gian phiên họp (trực tuyến) UBND tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2019
Icon  Thông báo nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2019.
Icon  Thông báo triển khai tập huấn, hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh.
Icon  Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
Icon  Thông báo thực hiện một số nghi thức trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh
Icon  Thông báo về nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2019.
Icon  Thông báo về nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2019
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.