Đăng nhập
Thứ 5, ngày 6 tháng 5 năm 2021 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
4931063
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ của ngành Giáo dục và Đào tạo.
9/20/2019 8:20:01 AM     
Ngày 18/9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 701/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ của ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, ban hành mới 14 thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo. Trong đó: thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh (Sở Giáo dục và Đào tạo) 07 thủ tục hành chính, cấp huyện 06 thủ tục hành chính, 01 thủ tục hành chính cấp xã; sử đổi, bổ sung, thay thế 40 thủ tục hành chính. Trong đó: Thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh (Sở Giáo dục và Đào tạo) 23 thủ tục hành chính, cấp huyện 14 thủ tục hành chính, cấp xã 03 thủ tục hành chính; bãi bỏ 12 thủ tục hành chính. Trong đó: Thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh (Sở Giáo dục và Đào tạo) 10 thủ tục hành chính, cấp huyện 02 thủ tục hành chính.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế thủ tục hành chính số 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 24, 26, 27, 32, 39, 41, 46, 47, 48, 50 khoản A, mục I; thủ tục hành chính số 1, 2, 3 khoản A, mục II;  thủ tục hành chính số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, khoản B, mục I; thủ tục hành chính số 1, 2, 3 khoản C, mục I phần I và phần II tại Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố Bộ thủ tục hành chính của ngành giáo dục và đào tạo; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Bãi bỏ thủ tục hành chính số 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 30, 49 khoản A, mục I;  thủ tục hành chính số 2, khoản A, mục III; thủ tục hành chính số 11, 29 khoản B,  mục I, phần I và phần II tại Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố Bộ thủ tục hành chính của ngành giáo dục và đào tạo; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Xem chi tiết Quyết định tại đây.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh công bố, trao quyết định bổ nhiệm công chức
Icon  Công điện về công tác phòng chống lũ, bão.
Icon  Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống sốt xuất huyết Dengue.
Icon  Đảng bộ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
Icon  Giải thể các Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ.
Icon  Tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên
Icon  Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh.
Icon  Tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2019.
Icon  Công bố các thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
Icon  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.