Đăng nhập
Thứ 7, ngày 16 tháng 1 năm 2021 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
4526889
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Giải thể các Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ.
8/29/2019 8:17:49 AM     
Ngày 28/8, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 912/QĐ-UBND về việc giải thể các Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ.

Theo đó, giải thể: (1) Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Chư Mom Ray; (2) Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Đăk Uy; (3) Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh; (4) Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Thạch Nham; (5) Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Tu Mơ Rông.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chuyển biên chế công chức được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao cho Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, rừng phòng về Chi cục Kiểm lâm theo quy định.

Chủ trì, phối hợp Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray và các đơn vị có liên quan: Tổ chức bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành và đảm bảo chấp hành pháp luật về lâm nghiệp của các Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ về Chi cục Kiểm lâm để giao về cho các Hạt Kiểm lâm cấp huyện thực hiện; Tổ chức bàn giao các nội dung về nhân sự, tài sản, tài chính, hồ sơ, tài liệu, vũ khí quân dụng và các nội dung có liên quan khác của các Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ về Chi cục Kiểm lâm theo quy định.

Sở Nội vụ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chuyển biên chế công chức đang giao cho các Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ về Chi cục Kiểm lâm theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ các quy định trước đây trái với quyết định này.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên
Icon  Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh.
Icon  Tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2019.
Icon  Công bố các thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
Icon  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Icon  Công bố, trao quyết định bổ nhiệm của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Icon  Thông báo nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2019.
Icon  Đảm bảo trật tự an toàn giao thông Lễ Quốc khánh 2/9 và Khai giảng năm học mới 2019-2020 trên địa bàn tỉnh
Icon  Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án trồng cây ăn quả công nghệ cao theo mô hình nông lâm kết hợp.
Icon  Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất phân bón vi sinh hữu cơ.
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.